Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos 22, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SURELERİN SIRLARI

DUHA SURESİ:
Duha Suresi, okuyanı; ruhi bunalım, sıkıntı ve sitresten kurtarır.

Duha Suresini her sabah 11 defa okuyanın rızkı artar. Yolu açık olur. Farz namazlarının ardından 3 defa okumakta aynı tesiri gösterir.

Duha Suresini; sıkıntıdan kurtulmak, fakirlikten refaha kavuşmak için sürekli okumak gerekir.

Muharrem ayının ilk gecesi, gece yarısı, 4 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, ardından 1000 defa Duha Suresini okuyup," Ya Rabbi bu surenin hürmetine, Peygamber Efendimizin S.A.V. hürmetine, bu seneyi benim ve ailem için mübarek ve mesud kıl" diyerek dua eden, o sene boyunca sıkıntı çekmez, rızkı artar.

VEL ASRI SURESİ:
Şifa için yazılır, yazı suda silinip 70 defa okunur ve hastaya içirilirse, hasta şifa bulur.

Bu sure; misk, safran ve gül suyu ile dört ayrı kağıda yazılıp, mal veya eşya olan yerin dört köşesine konulursa, oradaki mal veya eşya muhafaza olur.

Bir düşmandan intikam almak için, o niyetle, siyah bir levha üzerine cumartesi günü zuhal saatinde Vel Asrı y…

SURELERİN SIRLARI

DUHA SURESİ:
Duha Suresi, okuyanı; ruhi bunalım, sıkıntı ve sitresten kurtarır.

Duha Suresini her sabah 11 defa okuyanın rızkı artar. Yolu açık olur. Farz namazlarının ardından 3 defa okumakta aynı tesiri gösterir.

Duha Suresini; sıkıntıdan kurtulmak, fakirlikten refaha kavuşmak için sürekli okumak gerekir.

Muharrem ayının ilk gecesi, gece yarısı, 4 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, ardından 1000 defa Duha Suresini okuyup," Ya Rabbi bu surenin hürmetine, Peygamber Efendimizin S.A.V. hürmetine, bu seneyi benim ve ailem için mübarek ve mesud kıl" diyerek dua eden, o sene boyunca sıkıntı çekmez, rızkı artar.

VEL ASRI SURESİ:
Şifa için yazılır, yazı suda silinip 70 defa okunur ve hastaya içirilirse, hasta şifa bulur.

Bu sure; misk, safran ve gül suyu ile dört ayrı kağıda yazılıp, mal veya eşya olan yerin dört köşesine konulursa, oradaki mal veya eşya muhafaza olur.

Bir düşmandan intikam almak için, o niyetle, siyah bir levha üzerine cumartesi günü zuhal saatinde Vel Asrı y…

Ebced Cümel, Cifr, Sayı sembolizmi

Cümel, Cifr, Sayı sembolizmi
Ebced veya Ebûced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır
Harflerin her birine 1'den 1000'e kadar matematik değerler verilmiştir
Bu sekiz temel kelime şöyledir: "Ebced, Hevvez, Huttiy, Kelemen, Se'fes, Karaşet, Sehaz, Dazığ"
Bu kelimeler aslında İbrânî, Ârâmî Süryâni alfabelerinin harfleriyle -sessiz harfleri dikkate alınarak aynıdır Alfabe Araplara Nebatîler yoluyla gelmiştir Sâmi alfabelerinin hemen tamamında bir rakam değeri olan harfler sistemi kullanılmıştır Eski Ön Asya dillerinden Akadça ve Asurca'da bile bu değerler kullanılmıştır
Yalnız başlarına hiçbir anlamı olmayan ve sadece ezberleme işini kolaylaştıran bu sembolik sekiz kelimeden başka harflerin sırası ve bunların sayıları göstermekte kullanılmaları bakımından İbrânî ve Ârâmî dillerindekiyle a…

Ebced Cümel, Cifr, Sayı sembolizmi

Cümel, Cifr, Sayı sembolizmi
Ebced veya Ebûced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır
Harflerin her birine 1'den 1000'e kadar matematik değerler verilmiştir
Bu sekiz temel kelime şöyledir: "Ebced, Hevvez, Huttiy, Kelemen, Se'fes, Karaşet, Sehaz, Dazığ"
Bu kelimeler aslında İbrânî, Ârâmî Süryâni alfabelerinin harfleriyle -sessiz harfleri dikkate alınarak aynıdır Alfabe Araplara Nebatîler yoluyla gelmiştir Sâmi alfabelerinin hemen tamamında bir rakam değeri olan harfler sistemi kullanılmıştır Eski Ön Asya dillerinden Akadça ve Asurca'da bile bu değerler kullanılmıştır
Yalnız başlarına hiçbir anlamı olmayan ve sadece ezberleme işini kolaylaştıran bu sembolik sekiz kelimeden başka harflerin sırası ve bunların sayıları göstermekte kullanılmaları bakımından İbrânî ve Ârâmî dillerindekiyle a…

EBCED HESABI NASIL YAPILIR

EBCED HESABI NASIL YAPILIR
Ebced harflerine tekâbül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hâdisenin târihini bir veya birden çok kelime, mısra veya beyit hâlinde verecek şekilde, o ibârede yer alan harflerin sayı olarak toplam neticesini veren târih. Buna cümleler hesâbı da denir.
Bâzı hâdisenin ortaya çıktığı târihi tesbit maksadıyla, harflerden karşıladığı sayılardan faydalanılarak yapılan bu sanatın yanında doğrudan doğruya çıplak târihler de söylenmiştir. Gerçekte ebced hesâbı kullanılarak düşürülen târihler hüner işi olup kâbiliyet meselesidir.
Doğrudan doğruya târih düşürmede lafız ve mânâ açıkça hâdiseyi verir ve bir hesâbı gerektirmez. Meselâ Sultan Abdülazîz Hanın şehid edilmesinden sonra aklî dengesi bozulan ve doksan üç gün tahtta kalan Beşinci Murad için söylenen;
Doksan üçte doksan üç gün pâdişâh-ı dehr olup Geçdi uzletgâhına Sultan Murâd-ı nâ-murâd
beyti ile;
Bâkî Efendi gitdi ukbâya bin sekizde
mısraı bu tür târihe örnektir.
Ebced hesâbı sistemi ile ortaya ko…

EBCED HESABI NASIL YAPILIR

EBCED HESABI NASIL YAPILIR
Ebced harflerine tekâbül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hâdisenin târihini bir veya birden çok kelime, mısra veya beyit hâlinde verecek şekilde, o ibârede yer alan harflerin sayı olarak toplam neticesini veren târih. Buna cümleler hesâbı da denir.
Bâzı hâdisenin ortaya çıktığı târihi tesbit maksadıyla, harflerden karşıladığı sayılardan faydalanılarak yapılan bu sanatın yanında doğrudan doğruya çıplak târihler de söylenmiştir. Gerçekte ebced hesâbı kullanılarak düşürülen târihler hüner işi olup kâbiliyet meselesidir.
Doğrudan doğruya târih düşürmede lafız ve mânâ açıkça hâdiseyi verir ve bir hesâbı gerektirmez. Meselâ Sultan Abdülazîz Hanın şehid edilmesinden sonra aklî dengesi bozulan ve doksan üç gün tahtta kalan Beşinci Murad için söylenen;
Doksan üçte doksan üç gün pâdişâh-ı dehr olup Geçdi uzletgâhına Sultan Murâd-ı nâ-murâd
beyti ile;
Bâkî Efendi gitdi ukbâya bin sekizde
mısraı bu tür târihe örnektir.
Ebced hesâbı sistemi ile ortaya ko…

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilgiler yer alıyor ,,


İŞARETLERDE ORTAK NOKTALARİşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.

A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.
B-
Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda
olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz
aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun
duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak
a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler:
Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,
definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten…

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilgiler yer alıyor ,,


İŞARETLERDE ORTAK NOKTALARİşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.

A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.
B-
Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda
olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz
aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun
duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak
a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler:
Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,
definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten…

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN DUA VE ZİKİRLER

SALAVATI TEFRİCİYYE

(Kim bu duayı 4444 defa okursa bütün sıkıntılarından kurtulur ve dertlerine deva hastalıklarına şifa borçlarına eda bulur ama ne bir eksik ne bir fazla tam 4444 defa okunması şart)
Salavatı şerifeye başlamadan önce, tam bir iman ve ihlasla, 21 defa "Estağfirullah el azizıym ve etubü ileyh" diye istiğfar getirin ve ne için okunuyorsa kalben ona niyet ediniz. Mesela Borcumdan, fakirlikten, şu muradımı erdir gibi
Bismillahirrahmânirrahîm
Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve husnül hevatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.
ŞEYTAN VE CİNLERİN KAHRI İÇİN DUA

Bismillahirrahmânirrahîm
Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya&#…