Ana içeriğe atla

KUTSAL KASE- DA WİNCİ VE ŞİFRELER

KUTSAL KASE- DA WİNCİ VE ŞİFRELER
Shugborough Şifresi'ni çözebilmek için öncelikle "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi üzerine düşünmeye başlayalım. Bu cümlenin Latince olduğuna inanılmaktaydı. Ancak fiili eksikti. Bu nedenle de özel bir mesaj yada (anagram olarak hazırlanmış) bir şifreyi içerdiği yönünde tahminler yapılmaktaydı.
"ET IN ARCADIA EGO" cümlesi Nicolas Poussin'in iki tablosunun ismidir. Çoban Anıtı'nın rölyefi Poussin'in ikinci versiyonundan esinlenerek yapılmıştır. Ancak rölyef , tablonun aynada görüntüsü olarak hazırlanmıştır.
Poussin'in mektuplarını Latince "Tenet Confidentiam" yani "Sırların Koruyucusu" cümlesini içeren bir mühür ile mühürlediği söylenmektedir. Öyleyse Poussin'in koruduğu sır nedir ?

ET IN ARCADIA EGO" cümlesini gizemi çözmek için başlangıç noktası olarak kabul edelim ve çalışmalara başlayalım
Nicolas Poussin'in tablosu 4 insan figürü içermektedir. Tabloda 3 adet asa vardır ve dikkat edildiğinde bunların "IV" şeklinde resmedildiği görülebilir. Roma rakamları ile "IV" , 4 sayısına eşittir. 4 sayısının işaret edilmesinin nedeni nedir?
4 sayısı üzerine yoğunlaşarak "ET IN ARCADIA EGO" cümlesini incelemeye başlayalım.

"ET IN ARCADIA EGO" cümlesinin 4 adet Roma rakamı içerdiğini görürsünüz
4 Sayısının Sembolizmi

1. Tanrının ismi (Yahweh) 4 harf ile yazılır (Tetragrammaton) :
    İbrani'ce YHWV , İngilizce YHWH , YHVH , JHWH veya JHVH , Almanca JHWH
2. İncil'in Apocalypse'inde (Book of Revelation) Mahşerin 4 atlısı vardır:
    Savaş, Kıtlık, Salgın Hastalık (Veba), Ölüm
3. Ana kan grubu adedi 4 dür :
    A, B, O, AB

4. Eski Yunan medeniyetine göre 4 ana element bulunmaktadır :
    Ateş, hava, su, toprak

5. 4 mevsim :
    ilkbahar, yaz, sonbahar, kış

6. Günün 4 bölümü vardır :
    gece, sabah, öğleden sonra, akşam
7. Ana yönlerin sayısı 4 dür :
    kuzey, güney, doğu, batı

8. 4 Havarinin yazdığı 4 adet İncil bulunmaktadır :
    Matta İncili, Mark İncili, Luka İncili, John İncili

9. Maddenin 4 temel hali vardır :
    katı, sıvı, gaz, ve plazma

Bu liste daha uzayıp gitmektedir. Ancak görülmektedir ki 4 sayısının özel bir anlamı vardır.
"ET IN ARCADIA EGO" cümlesi de 4 adet Roma rakamı içerir. Cümle içinde yer alan Roma rakamları "I” , “C" , "D" ve “I"  dır
"I” , “C” , “D” ve “I" Roma rakamlarının sayısal değerleri :

I - C - D - I = 1 - 100 - 500 - 1

bulunan sayıların ilk haneleri :

1 - 100 - 500 – 1 = 1151

Elde edilen 1151 sayısını Roman rakamları ile "MCLI" olarak yazabiliriz.

"ET IN ARCADIA EGO" cümlesinde yer alan "ICDI" karakterlerinin yerine "MCLI" karakterlerini yerleştirdiğimizde ;
"ET MN ARCALIA EGO"
cümlesini elde ederiz.

"ET MN ARCALIA EGO" cümlesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 866 dır.

Keşif 1 : Nicolas Poussin'in tablosu ile 866 sayısı arasında bir ilişki vardır.

866 sayısının işaret ettiği nedir ?

Çoban Anıtı bu sorunun cevabını vermektedir.

Anıtta yer alan kitabe'nin ikinci satırı "D.M." karakterlerini içerir.
Nostradamus'un 866 numaralı kehanetinin ilk satırında "D.M." karakterlerini kullanılmaktadır.

Not : Nostradamus'un kehanetleri 4 satırdan oluşmaktadır !
866 numaralı kehanet 1 kadın ve 3 erkekten bahseder (Kral , Kraliçe , Prens Ulpian ve Dük). Nicolas Poussin'in tablosunda da 1 kadın ve 3 erkek figürü vardır.


866 numaralı kehanet bir kitabenin bulunmasına değinir. Çoban Anıtının da gizemli ve çözülememiş şifreli bir kitabesi vardır.
Keşif 2 : 866 sayısı Nostradamus'un 866 numaralı kehanetini işaret etmektedir.
Nostradamus bağlantısı ve keşif 2 yi doğrulayan diğer kanıtlar:

Kanıt 1 :
"ET IN ARCADIA EGO" cümlesinde yer alan "I" , "C" , "D" ve "I" Roma rakamlarını , Roma sayı sistemine göre düzenleyelim :
DCII

DCII Roma rakamı 602 sayısına eşittir.

602 ve 206 (602 nin tersi) nin toplamı :

602 + 206 = 808

Nostradamus'un kitabında 7. yüzlükte sadece 42 adet kehanet vardır ve 58 adet kehanet ekcanim.  866 numaralı kehanet 8. yüzlükte yer alır.
866 numaralı kehanet eksik olan 58 kehaneti dikkate alırsak sıralama olarak 808. kehanettir :
866 – 58 = 808

Not : Nostradamus'un kitabının kapağında (Benoist Rigaud 1568 Lyon Basımı)  5 yıldız ve küre üzerinde 8 rakamı yer alır. 5 yıldız ve 8 sayısı 58 sayısına işaret eder.

Tapınak Şövalyeleri dağıtıldığında Paris karargahlarında üzerinde CAPUT LVIIIM (58m) yazısı olan gümüş bir kafatası bulunmuştur.
Gizemli 58 sayısı Tapınak Şövalyeleri için önemli bir sayıdır.


Kanıt 2 :
Çoban Anıtı'nda yer alan "DOUOSVAVVM" kitabesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 503 dür.

503 ve 305 (503 ün tersi) sayılarının toplamı yine 808 sayısını verir :

503 + 305 = 808


Kanıt 3 :
Çoban Anıtında yer alan rölyef panelin ebatları (National Recording Project of Public Monument and Sculpture Association kayıtlarına göre) :

Genişlik : 1.45 m.
Yükseklik : 1.8 m.
Derinlik : 6cm (0.06 m.)

Rölyef panelin hacmi :

1.45 x 1.8 x 0.06 = 0.1566

Nostradamus 1566 yılında ölmüştür.


Bir sayıyı tersiyle toplamak ana yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
866 ve 668 (866 ın tersi) sayılarının toplamı :

866 + 668 = 1534

Nostradamus 1534 yılında Rönesans döneminin meşhur filozoflarından biri olan Jules Cesar Scalinger tarafından Agen'e davet edilmiştir. Jules Cesar Scalinger , Nostradamus'un tıp , bilim ve metafizik alanlarında gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Hatta daha sonraları Nostradamus kendi oğluna Jules ismini bile verecektir. 1534 yılı Nostradamus için gerçekten de bir dönüm noktasıdır.
Ayna'dan okunacak şekilde yazma stili Sion Tarikatının kullandığı yöntemlerden biridir. Leonardo da Vinci de not defterlerini bu yöntemle kaleme almıştır.

Kanıt 3 : 808 sayısı da Nostradamus'un 866 numaralı kehanetini işaret etmektedir. Nicolas Poussin'in tablosu , Çoban Anıtının kitabesi ve Nostradamus'un 866 numaralı kehaneti arasında bir ilişki vardır.Kutsal Kase Bağlantısı

Daha önceki bölümde "ICDI" harf dizgesinden yola çıkarak "MCLI"
harf dizgesinin bulunduğunu belirtmiştim.

"MCLI" harf dizgesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri 140 dır.

140 sayısı Roma rakamları ile "CXL" olarak yazılır.

"CXL" harf dizgesinde yer alan harflerin yerlerini değiştirsek "CLX" harf dizgesini elde ederiz.

"CALIX" kelimesi Latince'de kase , kadeh anlamlarına gelmektedir. "CLX" ise bu kelimenin sessiz harflerini içermektedir.

866 ve 668 sayısının farkını alalım :

866 - 668 = 140 ("MCLI" harf dizgesinin İbrani Numeroloji sistemindeki değeri)

Çoban Anıtı'nın rölyefinin resmini baş aşağı çevirip , diz çöker durumda resmedilmiş yaşlı çobanın sandaletlerine bakıldığında iki gizli yazının gizlendiği görülür :

"LI" ve "CAX"


"LICAX" kelimesi "CALIX" kelimesinin anagramıdır.

Keşif 4 : "ET IN ARCADIA EGO" cümlesi , 866 numaralı kehanet and 668 numaralı kehanet Kutsal Kase'yi işaret etmektedir.
TEORİM  :

Asıl şifre 3 parçadan oluşmaktadır :

1.  "ET MN ARCALIA EGO" cümlesi
2.  866 numaralı kehanet
3.  668 numaralı kehanet

"ET MN ARCALIA EGO" cümlesini tamamlayan harfler 866 ve 668 numaralı kehanetler içinde gizlidir. "O.U.O.S.V.A.V.V" yazıtı ise gizlenmiş harfleri bularak , şifreyi çözmemizi sağlayacak olan anahtar dizgedir.

4 sayısının gizemi burada da karşımıza çıkar. Nicolas Poussin , tablosunda , 4 sayısını 3 adet asa kullanarak , Roma rakamları ile "IV" olacak şekilde resmetmiştir. 3 asa asıl şifrenin 3 parçadan oluştuğunun ve 4. parçanın ise anahtar olduğunun göstergesidir.

"Arkadyalı Çobanlar" Tablosu ile Kehanetler Arasındaki Bağlantılar

Nicolas Poussin'in tablosunda (Arkadyalı Çobanlar II) yer alan insan figürlerini soldan sağa doğru “A” , “B” , “C” ve “D” harflerini vererek kodlayalım.

C figürü sağdan ikincidir ve bir kolu ile sol yönü göstermektedir.

B figürü parmağı ile mezar üzerindeki yazıtı işaret eder. Nicolas Poussin bu figürün sağ kolunu "V" biçiminde resmetmiştir. "V" şeklinin Kutsal Kase'nin sembollerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Soldan ikinci olarak görünen bu figür , aynı zamanda
sandaletlerinde "CALIX" (kase,kadeh) yazısı gizli olan yaşlı çoban figürüdür.

"V" harfi , 866 numaralı Kehanetin üçüncü satırında yer alan "VLPIAN" kelimesinin (sağdan ikinci kelime) ilk harfidir ve bu kehanette "V" harfi ile başlayan başka bir kelime bulunmamaktadır.

B figürü , Çoban Anıtı'nın rölyefinde sağdan ikinci olarak yer alır ve burada sol yönü işaret eder. Çoban Anıtı'nın rölyefi 866 numaralı kehaneti işaret etmektedir.

866 numaralı kehanet içinde yer alan kişiler , "V" harfinden başlayarak ve kehanet metnini sağdan sola ve aşağıdan yukarıya okuduğumuz zaman aşağıdaki şekilde sıralanır :


PRINCE VLPIAN (Prens Ulpian),
ROI (Kral)
DUC (Dük)
ROGNE (Kraliçe)

Bu sıralama rölyefte yer alan figürlerin sıralaması ile uyumludur. Kraliçe figürü soldan sağa doğru bakıldığında ilk figürdür.


"V" harfi , 668 numaralı kehanetin dördüncü satırında yer alan "VEXER" kelimesinin (soldan ikinci kelime) ilk harfidir ve bu kehanette "V" harfi ile başlayan başka bir kelime bulunmamaktadır.

B figürü , "Arkadyalı Çobanlar II" tablosunda soldan ikinci olarak yer alır ve burada sağ yönü işaret eder. "Arkadyalı Çobanlar II" tablosu 668 numaralı kehaneti işaret etmektedir.

"V" harfi , 866 ve 668 numaralı kehanetler içinde gizlenmiş olan harfleri bulabilmemizi sağlayacak olan başlangıç noktasıdır.


866 numaralı kehanetin üçüncü satırı 5 (Roma rakamları ile "V") kelime (“&” işaretini dikkate alırsak 6 kelime) içermektedir.

668 numaralı kehanetin dördüncü satırı da 5 (Roma rakamları ile "V") kelime (“&” işaretini dikkate alırsak 6 kelime) içermektedir.
"O.U.O.S.V.A.V.V" Anahtar Dizgesini Kullanarak Kehanetlere Gizlenmiş Harflerin Bulunması

1. 866 Numaralı Kehanet
Arama Yöntemi : sağdan sola ve aşağıdan yukarıya
Başlangıç Noktası : Üçüncü satırda yer alan ve “VLPIAN” kelimesinin ilk harfi olan "V" harfi

“O” , “U” , “O” , “S” ve “A” harflerinden sonra gelen nokta işareti için bir sonraki harfi alalım. "V" harfi için ise sonraki 5 harfi ve "V" harfinden sonra gelen nokta işareti içinde bulunan en son harfi takip eden 1 harfi alalım.

Not : Anahtar harflerde son "V" harfinden sonra nokta işareti yoktur. Bu harfi takip nokta işareti olmamasından dolayı sadece sonraki 5 harf alınacaktır.QUAND L’ESCRITURE D.M. TROUVEE,
.---- V  S               O
Not : "V" harfi için "LDNAU" ve bu harfin nokta işaraeti için "Q"
ET CAVE ANTIQUE A LAMPE DESCOUVERTE,
                             U
LOI, ROI, & PRINCE VLPIAN ESPROUVEE
      O
PAVILLON ROGNE & DUC SOUS LA COUVERTE.
          ----   V.- ---V  A
Not : "V" için "SUOSC" ve bu harfin nokta işareti için ise "U" harfi ,

      son "V" harfi için "DENGO"

Sonuç olarak , bu kehanette gizlenmiş harfler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkar :

RORELDNAUQLSUOSCUDENGO

Burada toplam 22 harf vardır ve 22 sayısı Kabala'nın kutsal sayısıdır.

866 numaralı kehanet de yer alan boşlukları silelim :

QUANDLESCRITURED.M.TROUUEE
ETCAUEANTIQUEALAMPEDESCOUUERTE
LOYROY&PRINCEVLPIANESPROUUEE
PAUILLONROYNE&DUCSOUSLACOUUERTE

“S” ve “P” harfleri dikey olarak görünür.
“S” harfi ikinci satırda soldan 22. harftir.
“P” harfi üçüncü satırda soldan 22. harftir.

“PS” harfleri Sion Tarikatını (Prieure de Sion) temsil etmektedir.

2. 668 Numaralı Kehanet
Arama Yöntemi : soldan sağa ve yukarıdan aşağıya
Başlangıç Noktası : dördüncü satırda yer alan ve “VEXER” kelimesinin ilk harfi olan "V" harfi

“O” , “U” , “O” , “S” ve “A” harflerinden sonra gelen nokta işareti için bir sonraki harfi alalım. "V" harfi için ise sonraki 5 harfi ve "V" harfinden sonra gelen nokta işareti içinde bulunan en son harfi takip eden 1 harfi alalım.

Not : Anahtar harflerde son "V" harfinden sonra nokta işareti yoktur. Bu harfi takip nokta işareti olmamasından dolayı sadece sonraki 5 harf alınacaktır.


LORS QUE SOULDARTS FUREUR SEDITIEUSE.
              A V- ---.V- ---
Note : "V" için "TSFUR" ve bu harfin nokta işareti için "E"
       Son "V" harfi için "URSED"
CONTRE LEUR CHEF FERONT DE NUICT FER LUIRE:
V----.
Not : "V" harfi için "CONTR" ve bu harfin nokta işareti için "E"
ENNEMY D’ALBE SOIR PAR MAIN FURIEUSE,
               O                  S
LORS VEXER, ROME, & PRINCIPAULX SEDUIRE.
                                    O                                      U

Sonuç olarak , bu kehanette gizlenmiş harfler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkar :

MLIECONTRERTSFUREURSED

Burada toplam 22 harf vardır ve 22 sayısı Kabala'nın kutsal sayısıdır.

Gizlenmiş harfler “M” ile başlar ve “D” ile biter.

Bu kehanette ilk üç satırın ilk harflerini yan yana yazalım : "LCE"

“LCE” kelimesi , “CLE” kelimesinin anagramıdır.

Fransızca “CLE” kelimesi "anahtar" anlamına gelir.

Asıl şifre üç parçadan oluşmaktadır :

(866 numaralı kehanet içine gizlenmiş harfler) +

(668 numaralı kehanet içine gizlenmiş harfler) +

("ET MN ARCALIA EGO" cümlesi)
"MLIECONTRERTSFUREURSED RORELDNAUQLSUOSCUDENGO ETNARAAEGO MCLI"

Asıl şifre 58 adet harften oluşur. Gizemli 58 sayısı burada da karşımıza çıkmaktadır.


ASIL ŞİFRENİN ÇÖZÜMÜ

Asıl şifreyi oluşturan harflerin anagramı Fransızca olarak aşağıda yer almaktadır :

"ENRICO DANDOLO A ÉCRIT CLEF MONTRÉ SUR MUR SOUS LUNE QUE GARDÉ ST GRAEL"

Türkçe'si :

“ENRICO DANDOLO GÖSTERİLEN ANAHTARI KUTSAL KASE'Yİ KORUYAN AY'IN ALTINDAKİ DUVARA YAZDI”


Enrico Dandolo , Ayasofya'nın yapımı tamamlandıktan 668 yıl sonra ölmüştür. Burada yine 668 668 numaralı kehanette yer alan boşlukları silelim :

LORSQUESOULDARTSFUREURSEDITIEUSE.
CONTRELEURCHEFFERONTDENUICTFERLUIRE:
ENNEMYDALBESOIRPARMAINFURIEUSE,
LORSVEXERROME&PRINCIPAULXSEDUIRE.

“D” ve “M” harflerinin dikey olarak yerleştirildiğini görebiliriz.
“D” ve “M” harflerinin arasında “H” ve “S” harfleri yer almaktadır.

Ayasofya'nın Bizans dönemindeki ismi "Hagia Sophia" dır.

“H” , “Hagia” kelimesinin ilk harfidir.
“S” , “Sophia” kelimesinin ilk harfidir.


Çoban Anıtı "Shugborough Hall" ın bahçesinde da yer almaktadır.

“S” , “Shugborough” kelimesinin ilk harfidir.
“H” , “Hall” kelimesinin ilk harfidir.
1300 lü yıllarda Tapınak Şövalyeleri'nin yargılanmaları sırasında "Baphomet" isimli bir puta taptıkları iddia edilmiştir.

"Baphomet" kelimesinin İbrani Atbash şifresi karşılığı "Sophia" yani bilgeliktir.

“Hagia Sophia” ismi “Kutsal Bilgelik” anlamına gelmektedir.

"OUOSVAVV" anahtar dizgesinde yer alan ve Roma rakamı değeri taşıyan harfler "VVV" dir :

"V” , “V” ve “V" nin sayısal değerleri :

V - V - V = 5 - 5 - 5 = 555

olarak bulunur.

555 sayısı , Roma rakamları ile "DLV" olarak yazılır.

"OUOSVAVV" anahtar dizgesinde yer alan "VVV" harf dizgesinin yerine "DLV" harf dizgesini yerleştirirsek :

"OUOSDALV"

harf dizgesini buluruz. Bu dizgenin İbrani Numeroloji sistemindeki değer 481 dir
Sophia’’  yazısının ATbash şifresi numaraloji de 481 i temsil eder !!!..

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…