Ana içeriğe atla

HER DERDE FAYADALI GÜZEL DUALAR

Enes R.A;
Resulullah (sav)'ı bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu:
"Ya Hayyu ya Kayyum, bi-rahmetike estağisu.
(Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımım talep ediyorum)."

Ve keza şöyle derdi:

"Elizzu bi-ya-ze'l-celali ve'l-ikram." (Ya ze'l-celali ve'l-ikram)
'ı devamlı söyleyin!

Kaynak:
Tirmizi, Da'avat 99, (3522)
------------------------0-------------------------
Sa'd R.A.;Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Balığın karnında iken, Zü'n-Nun'un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'z-zalimin, (Allahım! Senden
başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim).

Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur."

Kaynak:
Tirmizi, Da'avat 85, (3500)
__________________

BismiLLâhirrahmanirrâhîm..
Ya ilâhi..
İrfağ(*) gadri veşrah Sadri ve yessir emri.. verzugni min haysü lâ yuhteseb..
Bi fadlike(1) ve keremike ya men hüve KAF HA YA ÂYN SAD HA MİM ÂYN SİN KAF..
Ve es-elüke bi celâlil îzzeti(*) ve celâlil heybeti ve ceberûtil âzameh(*) en tec-âleni(*) min îbadikes(*)-salihin. Ellezine lâ havfün âleyhim(*) velâ hüm yehzenün.. Birahmetike ya erhamer-rahimin.. ve en tüsalliye âla(*) seyyidina muhammedin âla(*) ali seyyidina Muhammed..


(1) fadlike de "d" dad harfidir.
(*) kelime içinde şapkalı olanlar âyn harfidir.manâsı:
Ya ilâhi(Allah'ım)
Kadrimi yücelt,
Göğsümü genişlet,
İşimi kolaylaştır,
Akla gelmeyen yerlerden bana rızk ihsan et,
FAZL’IN KEREMİN HÜRMETİNE,EY KÂF, HÂ, YÂ, ÂYN, SÂD VE HÂ, MÎM, ÂYN, SÎN, KÂF OLAN ALLAH'IM!
İZZET VE HEYBETİNİN CELALİ, AZAMETİNİN CEBERÛTU HAKKI İÇİN,
Beni, kendileri için ne korku ne de hüzün olmayan Salih kullarından eylemeni rahmetinle istiyorum..
EY MERHAMETLİLERİN EN RAHMETLİSİ!
SEYYİDİMİZ(EFENDİMİZ) MUHAMMED(S.A.V.)’E VE O’NUN ÂLİNE SALAT ET..
(AMİN)

Dua ; Evrâd-ı Şerif'den(Mehmet Zâhid Kotku(Rh.A)-yazılmıştır..
__________________
"Allahümme yâ müfettihel ebvâb veya müsebbibel esbâb, ya mugallibel gulûbi vel ebsâr, yâ Delîlel mütehâyyirîn, ya ğiyasel(*) müsteğîsin(*), tevekkeltü âleyke(*) Yâ Rabbi ve fevveztü emri ileyke ya Rabbi ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil âliyyil(*) âzîm(*). ve sallallahü âla(*) seyyidina mudammedin-ve âla(*) alihi ve sahbihi ecmaîne-ttayyibin(*).."

(*) işareti olan kelimede şapkalı harfler âyn'dır.


manâsı:
"Ey kapıları açan, sebepleri yaratan, kalbleri ve gözleri çeviren, şaşkınlara yol gösteren, dara düşenlerin imdadına yetişen Allah'ım!.. Sana güvendim ya Rabbim!.. işimi sana havale ettim ya Rabbim.. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.. Allah, tertemiz olan Efendimiz Muhammed(S.A.V)'e ehl-i beytine ve ashabına rahmet etsin".. (AMİN)

dua:M.Zahid Kotku(Rh.A).. seçme dualar ve sıkıntılardan kurtuluş adlı kitabından aktarılmıştır..

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn(*)(bakara;156). Allâhümme îndeke(*) ehtesibü musîbetî fe ecirnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayren.."

manâsı:
"Biz Allah'dan geldik.. yine O'na döneceğiz(bakara;156).. Allah'ım sıkıntımı sana havale ediyorum.. Beni bu musibetten kurtar.. onun yerine hayırlısını ver.."

--------------------------------------------0----------------------------------------“Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, âleyhi(*) tevekkeltü ve hüve Rabbül-ârşil-âzim(*)(tevbe;129).. okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir(Beyhekî)

manâsı:
Allah bana kâfidir, O'ndan başka ilah yoktur, ben O'na tevekkül ettim.. O yüce Arşın Rabbidir..(Tevbe;129)
(*) işareti olan kelimede şapkalı harfler âyn'dır.

__________________

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.
[Hakim]

"
[Linkler için 10 saniyede ücretsiz üyelik... ]" diyen, uğradığı beladan kurtulur.[İ. Sünni]


Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a desin!
[Nesai]


Yasin sûresi okuyanın sıkıntısı gider.
[Deylemi]

Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz!
[İ. Merdeveyhi]
BismiLLâhirrahmanirrâhîm..
Ya ilâhi..
İrfağ(*) gadri veşrah Sadri ve yessir emri.. verzugni min haysü lâ yuhteseb..
Bi fadlike(1) ve keremike ya men hüve KAF HA YA ÂYN SAD HA MİM ÂYN SİN KAF..
Ve es-elüke bi celâlil îzzeti(*) ve celâlil heybeti ve ceberûtil âzameh(*) en tec-âleni(*) min îbadikes(*)-salihin. Ellezine lâ havfün âleyhim(*) velâ hüm yehzenün.. Birahmetike ya erhamer-rahimin.. ve en tüsalliye âla(*) seyyidina muhammedin âla(*) ali seyyidina Muhammed..


(1) fadlike de "d" dad harfidir.
(*) kelime içinde şapkalı olanlar âyn harfidir.manâsı:
Ya ilâhi(Allah'ım)
Kadrimi yücelt,
Göğsümü genişlet,
İşimi kolaylaştır,
Akla gelmeyen yerlerden bana rızk ihsan et,
FAZL’IN KEREMİN HÜRMETİNE,EY KÂF, HÂ, YÂ, ÂYN, SÂD VE HÂ, MÎM, ÂYN, SÎN, KÂF OLAN ALLAH'IM!
İZZET VE HEYBETİNİN CELALİ, AZAMETİNİN CEBERÛTU HAKKI İÇİN,
Beni, kendileri için ne korku ne de hüzün olmayan Salih kullarından eylemeni rahmetinle istiyorum..
EY MERHAMETLİLERİN EN RAHMETLİSİ!
SEYYİDİMİZ(EFENDİMİZ) MUHAMMED(S.A.V.)’E VE O’NUN ÂLİNE SALAT ET..
(AMİN)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…