Ana içeriğe atla

RADAR VE UYDULAR

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

SEMBOL LİSTESİ
?*   - coğrafi boylam
?*   - coğrafi enlem
H   - uçuş yüksekliği
??   - yunuslama açısı
?*   - sapma açısı
?*   - yuvarlanma açısı
Vg   - gerçek hava hızı vektörü
 Vc                  -cihaz hava hızı vektörü
 ? *                  - hücum açısı
ß *                   - yana kayış açısı
W   - toplam hız vektörü
Wd   - düşey hız
?   - azimut açısı
ß   - konum açısı
x,y,z   - uçağın Deskardes koordinatları
R   - Dünya yarıçapı
V   - verici anten
A   -alıcı anten; apoje
?                   - radyodalganın fazı
 ?21=?2-?1   - fazlar farkı
D   - ölçüm istasyonundan uçağa kadar olan mesafe; yörüngenin doğan düğümü
+D   - iki çeşitli ölçüm istasyonundan uçağa kadar olan mesafeler farkı
?   - dalga boyu; yaz gün eşitliği noktasına göre doğan düği3nıün boylamı
?                   - pelengatorun temeli ile uçağa olan istikamet arasındaki açı
?   - standart hata
K   - kronizator
c   - elektromağnit dalgalarının yayılma hızı
fV   - siyalın verilme frekansı
fA   - siyalın alınma frekansı
FD   - Dopler frekans kayması
Vr   - radyal hız
p(.)    - ihtimal dağılım yoğunluğu
?(.)                  - tablolaştırılmış ihtimal integralı (Laplas fonksiyonu)
+n?                  -? =sabit hal yüzeyinin bulunma hatası
+n ß            - ß =sabit hal yüzeyinin bulunma hatası
+nD             - D=sabit hal yüzeyinin bulunma hatası
grad(.)        - gradyent işlemi
+n+Df    - mesafeler farkı yöntemi için hal yüzeyinin bulunma hatası
+n+Dt          - mesafeler toplamı yöntemi için hal yüzeyinin bulunma hatası
 ?               - mesafeler çizgisi arasındaki açı
B    - pelengatorun temeli (antenler arasındaki mesafe)
T    - radyosinyalın peryotu
?               - açısal frekans; perije argumanı
?                - zaman geçkalması
+l    - lineer hata
r    - uçağın konumunun bulunma hatası
?k                       - küresel standart hata
 ?    - ışının eyilme açısı
+         - tolerans değer
?i                        - ölçüm hatası
M               - matematik beklenti işlemi
x(k)            - sistemin durum vektörü
? (k+1,k)   - sistemin transfer matrisi
w(k)           - Gaus bozuntu vektörü
E                - istatistik ortalama operatörü
? (kj)          - Kroneker sembolü
G(k+1,k)     - sistemin hatasının transfer matrisi
H(k)            - sistemin gözlem matrisi
y(k)            - gözlem vektörü
v(k)            - ölçümlerin hata vektörü
x(k / k)       - parametrenin k adımdaki değeri
x(k 1k-1)    - ekstrapolasyon değeri
K(k)            - filtrenin matris kazanç katsayı
P(k/k)         - değerin hatasının korelasyon matrisi
P(k/k-1)      - ekstrapolasyon hatasının korelasyon matrisi z
z(k 1k -1)   - innovasyon süreç
R(k)    - ölçüm hatasının korelasyon matrisi
Q(k)            - sistem hatasının korelasyon matrisi
 ? (k)           - parametriksel değişken
?                - elipsoidin yarımeksenlerinin standart sapmalarla - ifade edilmiş boyutları
?tol     -?  parametresinin tolerans değeri
?(.)     - gamma fonksiyonu
?     - tolerans yayılma elipsoidi
p(1/k)         -k zaman anında ölçme kanalında bozulma bulunmamasının aposterior -ihtimali
VR                       - rüzgar hızı vektörü
VE     - hızın hata vektörü
Wtx, Wty    - toplam hız vektörünün izdüşümleri
VEx,VEy    - hızın hata vektörünün izdüşümleri
XE,yE    - avtonom navigasyon sistemin hesaplama hataları
t?    - azimut kanalında ölçüm hatasının eksponensiyel korelasyon olunmuş terminin korelasyon zamanı
tD     - mesafe kanalında ölçüm hatasının eksponensiyel korelasyon olunmuş -terminin korelasyon zamanı
R ??             -azimut kanalında ölçme bozuntusunun variyansı
RDD     - mesafe kanalında ölçme bozuntusunun variyansı
??              - azimut kanalının sistematik ölçüm hatası
?D                      - mesafe kanalının sistematik ölçüm hatası
P    - perije
AP    - apsit cizgisi
İ    - yörüngenin inen düğümü
Dİ    - düğümler çizgisi
İ                -yörüngenin eğilme açısı
?                -gerçek anomali
e    - yörüngenin eksantrisiteti
p    - yörüngenin fokal parametresi
?i               - referans yer istasyonundan i sayılı uyduya kadar olan mesafe
?t                       - gözlemcinin zaman skalası ile sistemin ana saati arasındaki farkın -oluşturduğu mesafe hatası
1. UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ
1.1. GİRİŞ
1960'lı yıllarda başlayan uzaya araç gönderme projeleri ile birlikte, uzaydan yeryüzünün ve diğer gezegenlerin görüntülerinin alımına başlanılmıştır. Bugüne kadar birçok insanlı ya da insansız uzay aracından, yeryüzünün görüntüleri elde edilmiş, bunlar harita üretimlerinde kullanılmış ve giderek artan bir yoğunlukta kullanılmaya devam edilmektedir.
Çeşitli toplantılarda, dergilerde hatta günlük gazetelerde zaman zaman uzaktan algılama konusuna değinilmekte, uzaktan algılamanın sunduğu olanaklardan çok abartılı örnekler verilmektedir. Orneğin uydulardan alınan resimlerden parkta oturan bir adamın gazetesinin okunabileceği, açık arazide bulunan bir askeri birlikteki subayın rütbelerinin görülebileceği anlatılmakta, yazılmaktadır. Bu yazıda haritacılık alanında en çok kullanılan uydulardan ve bunların kısaca teknik ozelliklerinden bahsedilecektir.
1.2- TANIM VE KAVRAMLAR
Uzaktan algılama, uzakta bulunan objelere ait bilgilerin, onlarla direk temas olmaksızın incelenmesi ve güvenilir bilgiler elde edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, özellikle körfez savaşından sonra, önemi artan uzaktan algılama teknolojisinde, algılayıcı sistem platformları olarak uçaklar, gemiler, insanlı ve insansız uzay araçları kullanılmaktadır. Uzaktan algılamada, görüntü algılayıcı sistemleri üç, grupta toplanmaktadır:
-   Fotografik algılayıcı sistemler,
-   Tarayıcı algılama sistemleri,
-   Mikrodalga algılayıcıları,
1.2.1.   Fotografik Algılayıcı Sistemler
Görüntülerin elde edilmesinde, algılayıcı olarak hava kameralarının kullanıldığı sistemlerdir. Günümüzde de hava kameraları uzaktan algılamada hala en geniş oranda kullanılan algılayıcılar olarak kabül edilmektedir.
1.2.2.   Tarayıcı Algılama Sistemleri
Fotografik algılayıcılarla, yeryüzünün sürekli bir şekilde algılanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle tarayıcı algılama sistemleri geliştirilmiştir. Iki tür tarayıcı algılama sistemi kullanılmaktadır.
- Optik-Mekanik tarayıcılar
- Optik-Elektronik tarayıcılar.
1.2.2.1- Optik-Mekanik Tarayıcılar
Bu tarayıcılarla tarama işlemi, uçuş yönüne dik olarak yeryüzünün ince şeritler halinde taranması şeklinde gerçekleşmektedir. Bir motora bağlı eksen etrafında dönen, bir prizma taramada kullanılmaktadır.
İnsansız uydulara monte edilen optik-mekanik tarayıcılar kullanım açısından beklenen verimi sağlayamamaktadır, çünkü prizmanın dönme hareketi mekanik bir işlevdir ve sık sık arızalanması söz konusudur.
1.2.2.2 - Optik-Elektronik Tarayıcılar
Mekanik tarayıcılarda olduğu gibi yeryüzünü uçuş yönüne dik bir şekilde tararlar. Geometrik çözümlemesi mekanik tarayıcılara nazaran oldukça yüksek olan elektronik tarayıcıların, odak düzlemine bir doğrusal dizi oluşturan şerit halinde dedektörler yerleştirilmiştir. CCD (Charge Coupled Device) prensibi ile çalışan dedektörler dizisi SİLİZİCIMDİODEN den oluşmaktadır.
1.2.3- Mikro Dalga Algılayıcı Sistemler
Uzaktan algılama çalışmalarında, mikro dalga algılayıcı sistemlerinden yararlanma oldukça yeni bir tekniktir. Uygulamada günümüze kadar çok fazla yaygın olarak kullanılmamakla beraber, bu konu üzerindeki araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. Mikro dalga algılayıcılarının yakın bir gelecekte, uzaktan algılamada en çok kullanılan yöntemlerden biri olacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Aktif tip mikro dalga sistemleri olarak adlandırılan radar dalgaları gerek askeri amaçlı, gerekse sivil amaçlı uzaktan algılama çalışmalarında kullanılmaktadır. Radarla her türlü hava koşullarında, gece ve gündüz görüntü elde edilebilmektedir.
1.3- UYDULAR
Çeşitli ülkeler, uzaktan algılama çalışmalarında kullanmak amacıyla uzaya uydular göndermişlerdir. Bu uydulardan bazıları aşağıdadır.
1.3.1- Landsat Serisi Uydular
Harita yapımı,tarım, ormancılık, jeolojik araştırmalar ve arazi kullanımı amaçlarına yönelik olarak, Amerikan Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) tarafından LANDSAT uydu projeleri 1972 yılında başlatılmıştır.
23 Temmuz 1972 yılında ilk Landsat uydusu olan, LANDSATI uzaya gönderilmiştir. Daha sonra sırası ile, 22 Ocak 1975 de LANDSAT2 uydusu, 5 Mart 1978 yılında LANDSAT3 uydusu uzaya gönderilmiştir. Birinci Landsat serisi olarak adlandırılan bu uydulardan yaklaşık bir milyon uzay görüntüsü elde edilmiştir (Bir görüntü 185 * 185 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır).
Birinci Landsat serisi uyduların yörünge yüksekliği 930 km, tarama alanı 185 * 185 km2, görüntüleyebildiği en küçük alan 79 * 79 metre, bir turları 18 gündür. Bu sende algılayıcı sistem olarak dönen ışınlı VİDİCON kamera sistemi ile MSS çok bandlı tarayıcıları kullanılmıştır.
Ikinci seri landsat uydularının ilki olan Landsat4, 6 Temmuz 1982 tarihinde, ikincisi, Landsat5 uydusu 1 Mart 1984 tarihinde uzaya göndenilmişlerdir. LANDSAT 4 ve 5 uydularının yönürge yüksekliği 705 km, tarama alanı 185 * 185 km2, görüntüleyebildiği en küçük alan 30 * 30 metre, dünya çevresindeki bir turu 16 gün sürmektedir. Bu uydularda algılayıcı sistem olarak TM (Thematik Mapper) ile MSS çok bandlı tarayıcıları kullanılmaktadır. Landsat4 uydusundaki TM algılayıcı sistemleri uydunun yörüngeye oturtulmasından iki yıl sonra arızalanmış ve bu arıza bir yıl devam etmiştir. 1987 yılında arıza giderilerek uydu tekrar aktif hale getirilmiştir.
NASA 1989 yılında LANDSAT6 uydusunu uzaya göndermeyi planlamış ancak bu uydu 4 yıl sonra 5 Ekim 1993 tarihinde uzaya gönderilmiştir. Landsat6 uydusuna, pankromatik modda tarama yapabilen bir sistem ilave edilerek, 15 * 15 metrelik çözünürlüğe ulaşmak planlanmıştır.
1.3.2.   Spot Uyduları
Fransa, Belçika ve Isveç ortak projesi olan ilk Spot uydusu 22 Şubat 1986 tarihinde Fransız Guianasından uzaya gönderilmiştir. Bu uydunun tarım, ormancılık ve harita üretimlerinde kullanılması amaçlanmıştır. Spot uydusunda algılama sistemi olarak aynı özellikli iki tane HRV (High Resolution Visible) algılayıcı aleti kullanılmıştır. Bu algılayıcıların biri Panknomatik modda, diğeri MSS çok bandlı modda kayıt yapmaktadır.
Uydunun yÖrünge yüksekliği 830 km, tarama alanı 60 * 60 km2, dünya çevresindeki bir turu 26 gün, görüntüleyebildiği en küçük alan, pankromatik modda 10 * 10 metre, çok bandlı modda 20 * 20 metredir.
Spot 1 uydusundan 6 Mayıs 1986 tarihinden itibaren yaklaşık üç milyon uzay görüntüsü elde edilmiştir. Fransızlar 22 Ocak 1990 da Spot2 uydusunu, 26 Eylül 1993 tarihinde Spot3 uydusunu yörüngeye oturtmuşlardır.
1.3.3-   Seasat Uydusu
NASA tarafından Oşinoğrafik araştırmalar amacıyla, 26 Haziran 1978 tarihinde uzaya gönderilen SEASAT uydusu, dört aylık bir kullanımdan sonra teknik bir arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. 800 km yörünge yüksekliği olan Seasat uydusunda algılayıcı sistem olarak SAR (Synthetic Apertura Radar) sentetik açılı radar ile, VIRR (Visible and İnfrared Radiometer) görünür kızılötesi bölgede çalışan radyometre kullanılmıştır. Uydu dünya çevresindeki bir turu 14 gün, tarama alanı 4000 * 4000 km2 ve bir resim elemanı büyüklüğü 25 * 25 metredir.
1.3.4-   HCMM (Heat Capacity Mapping Mission)
Uydu 1978 yılında yörüngeye oturtulmuş, 1980 yılına kadar hizmette kalmıştır. Bu zaman aralığında uydudan bir çok Termal görüntü elde edilmiştir. Uydunun yörünge yüksekliği 620 km, tarama alanı 716 * 716 km2, bir resim alanı büyüklüğü 500 * 500 metre olup, dünya çevresindeki bir turu 16 gündür. Algılayıcı sistem olarak yüksek kapasiteli radyometre kullanılmıştır.
1.3.5.   MOMS (Optik - Elektronik Çok Bandlı Tarayıcı)
7 Haziran 1983 ve 11 Şubat 1984 tarihlerinde insanlı uzay mekiği ucuşlarında kullanılmıştır. Yörünge yüksekliği 230 - 330 km, tarama alanı 140 * 140 km 2, bir resim elemanı büyüklüğü 10 * 10 metredir.
1.3.6.   Kosmos Serisi KFA-1000
Siyah beyaz ya da kızılötesi renkli film kullanılabilinen, 1000 mm odak uzaklı, bir metnik kameranın algılayıcı olarak kullanıldığı, Ruslar tarafından geliştirilmiş bir uzaktan algılama sistemidir. Yönünge yüksekliği 270 km, tarama alanı 189 * 189 km2, görüntüleyebildiği en küçük alan 5-10 metredir.
1.3.7. Uzaktan Algılama
Uzaktan algılamada kullanılan bir diğer bir araç da RADAR'dır. Radar, Radio Detec...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…