Ana içeriğe atla

MAYA DİLİ VE GREEK ALFABESİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

]


MAYA DİLİ VE GREK ALFABESİ  
Bir önceki yazıda  “Grek alfabesinde de  harfler bir mânâ  ifade etmez” dedik ya, 1800’lü  yıllarda MAYALAR   üzerine  araştırma yapan, ve efsanevî  MU kıtasıyla  ilgili tesbitler yaptığını  söyliyen,   ismini  kaydetmeyi  unuttuğum bir  yazar,  şöyle  diyordu:  
- “MAYALAR’in  çok yüksek  bir  medeniyeti  vardı.  Dünyanın hemen her tarafında  kolonileri  vardı.  MISIR, ÇİN, HİNDİSTAN  ve YUNANİSTAN  üzerinde  büyük  tesirleri olmuştur...”  
- “MISIR  tanrıları  İSİS  ve    OSİRİS MAYA  kral ve  kraliçelerine  çok benzer.  MAYALAR,  YUNANİSTAN’ı işgal etmeye  çalışmışlar,  Yunanlar da  onları yenerek  MU  kıtasına  kadar takip etmişlerdir.”    
- “O  sırada MU  kıtası  batmış ve MAYALAR binlerce askerini  kaybetmiştir.  Bu  yüzden  felâketin  MAYACA   hikâyesini  yazmışlardır. M.Ö. 403 yılında  gramer  üstatları GREK  alfabesini  tekrar düzenlerken  bu  destandan  yararlanmışlardır.  Bu yüzdendir ki,  GREK   alfabesinde  aynı değerde olan  harfler  değişik yerlerde  görülür.  Bu konuda 1882 yılında “Revista” ve “Manida” gazetelerinde  bununla ilgili  bir yazı çıkmıştır.”    
Yazara göre  GREK  alfabesinin sırası  MAYA dilinde  bu felâketi  şöyle  anlatmaktaydı (Harflerin  MAYACA  karşılıkları ve İngilizce tercümesi aynen yazarın  belirttiği gibi verilecek, sonra destan TÜRKÇE  olarak toplu halde nakledilecektir):  
ALPHA = AL (heavy)   PAA (break)   HA (water)
BETA  =  BE (walk)  TA (place)  
GAMMA = KAM (receive)  MA (earth)    
DELTA =  TEL (depth, bottom)  TA (where)  
EPSİLON =  EP (obstruct)  ZİL (make edge) ON-OM (whirlpool, to whirl)
ZETA =  ZE (strike)  TA (place, ground)
ETA  =   ET (with)  HA (water)  
THETA = THETHEAH (extend)  HA (water)  
IOTA = IO (all that  exists and moves)  TA (earth)  
KAPPA = KA (sediment)  PAA (break, open)  
LAMBDA =  LAM (submerge) BE (go, walk)  TA (where, place)
MU = MU (MU kıtası)
Nİ =  Nİ (point, summit)
Xİ  = Xİ (rise over, appear over)
OMİKRON=  OM (whirlpool, whirl)  İK (wind)  LE (place) ON (circular)  
Pİ = Pİ (to place little by little)  
RHO =  la (until)  HO (come)  
SİGMA = Zİ (cold)  İK (wind)   MA (before)  
TAU = TA (where)  U (basin, valley)  
UPSİLON = U (abyss) PA (tank)  Zİ (cold, frozen) LE (place) ON (circular)  
PHİ = PE (come from)  Hİ (clay)
CHİ = CHİ (mouth, aperture)
PSİ = PE (come out)  Zİ (vapor)
OMEGA = O (there) MOK  (whirl)  KA (sediment)  
Yazar ALFABE’nin sırasını  bozmadan  destanın  İngilizcesi’ni şöyle toparlamış:  
- “Heavily break (the) waters extending  (over the) plains. (They) cover  (the) land (in) low places. Where (there are)  obstructions, shores form and  whirlpools strike  (the) earth  with  water. (The) water spreads  (on) all that  lives and moves. Sediments   give way.  Submerged in  (the)  land (of) MU.  The peaks (only)  appear  above (the  water).  Whirlwinds  blow  around  little by little, until comes  cold air. Before where  (existed)  valleys,  (now)  abysses, frozen  tanks. In circular places  clay form.  A mouth  opens, vapors come forth  and (volcanic) sediments. “  
Türkçe’ye çevirirsek:  
- “Kopup gelen güçlü  sular  ovalara  yayıldı.  Alçak yerlerdeki araziyi  kapladı.  Bir engelle karşılaştığında  sahiller oluştu.  Girdaplar  yeryüzüne  çarptı (ve yuttu). Sular  yaşayan ve hareket eden her şeyi  örttü.  (Suların  oluşturduğu) toprak birikintileri   çöktü ve  (koca) MU  kıtası  (sulara)  gömüldü. Sadece yüksek tepeler  (suyun üzerinde)  kaldı.   Hortumlar esti (durdu)  ta ki  soğuk hava gelinceye kadar. Eskiden  vadilerin  bulunduğu yerlerde  (şimdi)  cehennem (çukurları), donmuş  (su) kütleleri (var). Yuvarlak  (düz) yerlerde  kil (tabakaları) oluştu. (Sanki yerde) bir ağız açıldı, dışarıya buhar (ve  duman) fışkırdı, ve (volkanik) kalıntılar (oluştu).”  
İşte  aşağı yukarı 25 yıl önce okuduğum,  ve maalesef adını da,  yazarını da  kaydetmeyi unuttuğum 1880’lerde  yazılmış  kitabın anlattıkları!.. Sadece  bilinen  GREK  alfabesinin MAYA dilinde olduğunu  öne sürmekle kalmıyor,  bir TUFAN hikâyesi,  ve  bu TUFAN’da  batıp yok olan MU MEDENİYETİ’ni  anlatıyor.  
Peki,  MAYA DİLİ'nde  ve MAYA  YAZISI'nda  PROTO-TÜRK  tamgalara rastlarsak, ne olur?..  
GREK  ALFABESİ'nin de  kökeninde TÜRK TAMĞALARI  olduğu ortaya çıkar!.                        

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…