Ana içeriğe atla

EFSANELER

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

Efsane ve Destanlar
Efsaneler ve Destanlar
EFSANE NEDİR ?
Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler, geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan, insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir. Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel - toplumsal yaşamını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir.

Konularına göre şöyle sınıflandırılırlar:

   1. Tarihî yer,, kişi ve olaylarla ilgili efsaneler.
   2. Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler.
   3. Hayvanlarla ilgili efsaneler.
   4. Dinsel konularla ilgili efsaneler.
   5. Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler.
   6. Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler.

Almanya Efsaneleri
Nibelungen / Nibelungenlied Destanı
Arap Efsaneleri
Arap Mitolojisi
Leyla ile Mecnun
Azerbaycan Efsaneleri
Damcılı Bulag Efsanesi
Gız Gölü / Kız Gölü Efsanesi
Aztek Efsaneleri
Aztlân ve Aztek Göçü Efsanesi
Batı Trakya Efsaneleri
Ali Taşı Efsanesi
Çin Efsaneleri
Beyaz Yılan Efsanesi
Cangır Destanı
Çin Mitolojisi
Siyenpi (Siyempi) Destanı
Fas
Asad'ın Öyküsü
Hint Efsaneleri
Eski Bir Hint Efsanesi
Mahabharata Destanı
Ramayana Destanı
Tanrı ile Narada (Brahma Destanı)
Vishõu Puràõadan İki Efsane
Hitit Efsaneleri
Telepinu Efsanesi
İngiltere Efsaneleri
Tristan
Tristan ve İsolde Destanı
İran Efsaneleri
Anka Kuşu (Simurg) Efsanesi
Kerem ile Aslı
Pers Mitolojisi
Zal Oğlu Rüstem
İskandinav Efsaneleri
Heimskringla
İsrail Efsaneleri
Beytlehem Yıldızı
Japonya Efsaneleri
Japon Mitolojisi ve Tanrıları
Kırgızistan Efsaneleri
Ala-Arça Suyu Efsanesi
Isık Gölü Efsanesi
Kırk Kız Efsanesi
Manas Destanı
Kırım Efsaneleri
Arzı Kız Efsanesi
Maya Efsaneleri
Maya Mitolojisi
Mısır Efsaneleri
Mısır Mitolojisi
Tutankhamon Efsanesi
Ortaasya, Altay ve Tûrân Efsaneleri
Alangova (Alan-hoa)
Alp Er Tunga Destanı
Alpamış (Bamsı Beyrek)
Altay Tufan Efsanesi
Asena (Tukyu)
Atilla Destanı
Ay-Atam Efsanesi
Bozkurt Destanı
Bugu Tekin ve Gök Kızı
Cengiz Han Destanı
Cesteni Bey Efsanesi
Dokuz Oğuz - On Uygur (Ağaçtan Doğan Çocuklar)
Ergenekon Destanı
Geyik Avı
Göç Destanı
Hakan Şu Efsanesi
Maaday-Kara Destanı
Mete'nin Gençlik Efsanesi
Oğuz Kağan Destanı
Öksüz Kız Efsanesi
Satuk Buğrahan Destanı
Şu Destanı
Türeyiş Destanı
Ulu Toyun Efsanesi
Yaratılış Efsaneleri
Dede Korkut Hikayeleri
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı
Gizli Dede Korkut
Tepegöz ile Basat
Sümer Efsaneleri
Gılgamış Destanı
Sümer Libasyon Kabı
Sümer Mitolojisi
Tataristan Efsaneleri
Mayan Gölü Efsanesi
Türkiye Efsaneleri
Adana Efsaneleri
Adana'nın Fethi Destanı
Anavarza Efsanesi
Anavarza Taşı Efsanesi
Gülek Boğazı'ndaki Ejderha ile Kral Kızının Hikayesi
Lokman Hekim Efsanesi
Şahmaran Hikayesi
Taşköprü'nün Kuruluş Efsanesi
Ulu Camii Efsanesi
Yıkılış Efsanesi
Adıyaman Efsaneleri
Hısn-i Mansur Kalesi Efsanesi
Samsat Kalesi Efsanesi
Yediyaman Efsanesi
Amasya Efsaneleri
Ferhat ile Şirin Efsanesi
Güzelce Kız - Aynalı Mağara Efsanesi
İğneci Baba Efsanesi
Serçoban Efsanesi
Antalya Efsaneleri
Eğri Göl Efsanesi
Artvin Efsaneleri
Boğa Gölü Efsanesi
Kız Gölü Efsanesi
Balıkesir Efsaneleri
Balıkesir Efsanesi
Kaz Dağında Sarı Kız Efsanesi
Bitlis Efsaneleri
Malhan Efsanesi
Bolu Efsaneleri
Köroğlu Destanı
Bursa Efsaneleri
Cennet Bursa Efsanesi
Çanakkale Efsaneleri
Truva Efsanesi
Diyarbakır Efsaneleri
Bacı Kardeş Efsanesi
Baho Gölü Efsanesi
Diyarbakır Kalesi Efsanesi
Gümüş Sakallı Paşa Efsanesi
Hacı Ahmet Efendi Türbesi Efsanesi
İsmail Dede Ziyareti Efsanesi
Şeyh Abdulgafur Ziyareti Efsanesi
Şeyh Hasan Ezraki Türbesi Efsanesi
Şirinvareli Pehlivan Efsanesi
Timurtaş Bey Efsanesi
Topalınoğlu Efsanesi
Yedi Bela Hüseyin Efendi Efsanesi
Zülküfül Peygamber'in Ziyareti Efsanesi
Edirne Efsaneleri
Göl Baba Efsanesi
Kırkpınar Efsanesi
Elazığ Efsaneleri
Arap Baba Efsânesi
Çayda Çıra Efsanesi
Ejderha Taşı Efsanesi
Fetahmet Baba Efsanesi
Harput Kalesi Efsanesi
Hazar Gölü Üzerine Anlatılan Efsaneler
Hazarbaba Dağı Üzerine Anlatılan Efsâneler
Külükoğlu Efsanesi
Nallı Ziyaret Efsanesi
Pir Hasan Zerrâkî Efsanesi
Taş Olan Kadın Efsanesi
Taşkesen Efsanesi
Erzurum Efsaneleri
Karacaoğlan Efsanesi
Kocakarı Efsanesi
Sarı Gelin Efsanesi
Gaziantep Efsaneleri
Ezo Gelin Efsanesi
Hakkari Efsaneleri
Balkayalar Efsanesi
Isparta Efsaneleri
Anamas Dağı / Yaylası İsminin Efsanesi
İstanbul Efsaneleri
4. Murat ve Yenikapı Efsanesi
Çemberlitaş
Efsanelere Göre İstanbul'un Kuruluşu
İstanbul'daki Hazinelerin Efsanesi
İstanbul'un Altındaki Gizli Tüneller
İstanbul'un İsmi Efsaneleri
Kız Kulesi Efsanesi
İzmir Efsaneleri
Pelops ve Niobe Efsanesi
Kahraman Maraş Efsaneleri
Ali Göl Efsanesi
Kayseri Efsaneleri
Ağ Gelin Efsanesi
Konya Efsaneleri
Aya Thekla Efsanesi
Dedegül ve Karagöl Efsanesi
Deve Taşı Efsanesi (Seydişehir)
Kırk Kulplu Kazan Efsanesi
Obruk Efsanesi
Malatya Efsaneleri
Gelin Yurdu Efsanesi
Manisa Efsaneleri
Ağlayan Kaya Efsanesi
Mardin Efsaneleri
Şahmeran Efsanesi
Mersin Efsaneleri
Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi
Muğla Efsaneleri
Kız Kumu / Kral Yolu Efsanesi
Ordu Efsaneleri
Gelin Kayaları Efsanesi
Kırk Kızlar Efsanesi
Uzun Kızlar Efsanesi
Sakarya Efsaneleri
Adapazarı Mağriş Dağı Efsanesi
Türbe Efsanesi
Şırnak Efsaneleri
Mem ü Zin (Mem-i Alan) Efsanesi
Tunceli Efsaneleri
Gelin Pınarı Efsanesi
Yakutistan Efsaneleri
Horo Halkının Efsanesi
Yunanistan Efsaneleri
Aphrodite'nin Doğuşu
İason ve Argonotlar
İlk Kadının Yaratılışı
İlyada Destanı
İo Efsanesi
Klasik Yunan Mitolojisi
Lykaon ve Kallisto
Midas'ın Kulakları Efsanesi
Odysseia Destanı
Tispe ve Piremus
Yunan Mitolojisi
Zeus'un Doğuşu
Hiçbir Kategoriye Girmeyenler

Batıl Deprem Efsaneleri
Beklenen Yağmur
Efsanelerde Kara Renginin Görünümü
Gordion Düğümü
İkaros Efsanesi
İlluankas Efsanesi
Kaderin Hikayesi
Kırk Kız Ata Efsanesi
Kocacenk Efsanesi
Lilith Efsanesi
Mankurt Efsanesi
Nart Efsanesi
Noel Baba Efsanesi
Orta Dünya'nın Güç Yüzükleri
Pepuk Kuşu Efsanesi
Tahir ile Zühre
Taştaki Kılıç: Excalibur
Titanlar ve Evrenin Şekillendirilmesi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…