Ana içeriğe atla

Arkaik Dönem Heykel Traşçılığı

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA


7.y.y. Yunan heykeltıraşlığı Mısır’ın etkisi altında frontal yani dimdik ayakta duran ve ‘’kuros’’ olarak gösterilen  çıplak erkek heykel tipini ortaya koymuştur. Bunun yanında ayakta duran kadın ve  oturan erkek heykelleri de vardır. Bu heykellerde insan vücudu ve adalelerin  nasıl doğal şekiller aldığını, hareketin nasıl canlılık kazandığını, elbiselerde  kumaş kıvrımlarının ne şekilde meydana geldiğini, endividüel katların nasıl  belirmeye başladığını veya sanatçının ne suretle tek heykelden heykel gruplarına  geçtiğini adım adım izlemek mümkündür. Zamanla bazı heykeltıraşlık ekolleri  ortaya çıkmaktadır. Nüfus alanlarının sınırları pek belli olmayan bu ekollerin  başlıcaları arasında Girit-Peloponnes ve İonia ekolleri vardır. İon ekolüne ait tipik eserler arasında  Efesos’ta büyük tapınağın altındaki sunak kaidelerinden  birinin içinde bulunmuş olan fildişi heykelcikler vardır. Bunlar sütun  yuvarlaklığındaki şekilleri ve kıyafetleri bakımından doğu, en çok geç Hitit  heykeltıraşlığının etkilerini göstermekle beraber üslup bakımından hiç kuşkusuz  Yunan eserleridir. Girit-Peloponnes ekolünün karakteristik eserleri arasında  ‘’Auxerre’’ heykelini ya da Delos’da Nikandra adında bir kadın tarafından  Artemis’e adak edilen heykeli gösterebiliriz. Her iki kadın vücuda yapışık,  belden kemerle sıkılmış bir entari giymekte, yan yana duran ayakları eşit olarak  vücut ağırlığını taşımaktan, kollar vücuda yapışık olarak aşağıya sarkmakta ya  da dirsekten bükülmüş olarak göğsü korumakta, basık alınlı çehre üçgen bir şekil  göstermekte, alnı sınırlandıran saç kitleleri stilize edilmiş örgüler şeklinde  omuzlara doğru sarkmaktadır. Delfoi’ da bulunmuş olmakla  beraber Argoslu Polimedes adında bir sanatçı tarafından  yapılmış olan Kleobis ve Biton’un heykelleri aynı özellikleri taşımakla beraber  geniş omuzları,nefes alıyormuş gibi şişkin göğüsleri,kabarık fakat sınırlı  işlenmiş göğüs ve yalnız çizgilerle belirtilmiş karın adaleleriyle dikkati  çekmektedir. [table]  [tr] [td]      Kleobis ve Biton[/td] [td]      Rombos[/td][/tr][/table]


Binaların ve heykellerin seyirci üzerindeki etkisini tamamlamak için  Yunan sanatçıları boyaya da başvurmuşlardır. Heykellerin çıplak kısımları  cilalanır, elbiseler, gözler ve saçlar boyayla gösterilmek suretiyle çehreleri  belirli bir ifade ve heykellere canlılık verilmeye çalışılırdı. Boyalı heykeller  hakkında Atina Akropolün’de bulunan paros ya da mermer  erkek ve kadın heykelleri bir fikir vermektedir. [table]  [tr] [td]      Euthydikos tarafından Athena'ya adanmış genç kız  heykel başı[/td] [td]      Kuşlu Kore Miletos'ta  bulunmuş[/td][/tr][/table] Yunan sanatının önemli heykellerinin ilk örnekleri arkaik üslup devresinde  görülür. Normalin üstünde büyüklüğe sahip, Mısır heykelinin frontal duruşu ile  bir ayağı öne atılmıştır. Göz büyük, kaşlar onlara paralel, saçlarda inşai  bukle, blok anlatım vardır. Yüzde arkaik tebessüm yer alır. Bazı adaleler önemle  belirtilmiştir. Kadın heykelleri (KORE) giyinik, erkek heykelleri (KUROS)  çıplaktır. Figürler belli bir kişiye ait değildir. Baş, fizyolojik bir özellik  taşımaz, ideal insan tipini biçimlendirir. Arkaik devrede Yunan sanatçılarının  isimleri bilinmemektedir. Bu döneme ait eserlerden Akropolis’te çok  bulunmuştur.
Tapınağı alınlık kabartmaları,Tanrıça Artemis" heykeli en güzel örneklerdir.  Ayrıca Homeros’un İlyada - Odisse'sinden tanıdığımız Olympos ailesi için  yapılan tapınaklarda mimaride nizamlar ortaya çıkarırken, tapınak süslemeleri de  heykel sanatının gelişmesine neden olmuştur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilg…

ALÜMİNYUM ÇUBUK /BAKIR ÇUBUK/PİRİNÇ ÇUBUK/GÜMÜŞ ÇUBUK YAPIMI

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA

 1-Yapımı: Malzeme olarak 1.5-2mm'lik bakır,alüminyum,pirinç ve gümüş çubuk kullanılabilir.Hep side çalışır. an…

DEFİNE İŞARETLERİ ANLAMI VE ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DEFİNE SIRLARINDA...http://www.definesirlari.com

DEFİNE İŞARETLERİN ÇÖZÜMÜ,,


Aile Putu


Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da de…