Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat 3, 2008 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Osmanlı Devleti Revan Seferi ( 1635 )

Osmanlı Devleti Revan Seferi ( 1635 )

İran Hükümdarı Şah Abbas'ın Anadolu'daki Celali İsyanlarını fırsat bilerek Bağdat'ı ele geçirmesi , Osmanlı Devleti tarafından savaş sebebi sayıldı (1623). İran ile yapılan savaşlar on yedi yıl sürdü. 4. Murat merkezde ve ülkede yönetimi tamamen ele geçirdikten sonra İran üzerine iki sefer düzenledi. İlk seferinde Erzurum - Kars üzerinden Revan a ulaştu. Bu sefer sonucunda Revan fethedildi ve Ahıska Safevilerden geri alındı.

Prut Savasi ( 1711 )

Prut Savaşı 1711

Poltova savaşını kaybeden İsveç Kralı 12. Şarl ( Demirbaş ) Osmanlı topraklarına sığındı. Kralın peşinden gelen rus askelerinin Osmanlı topraklarına girmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin Rusya ile arası açıldı. Bu arada İsveç Kralı 'nın Osmanlı Devleti'ni Rusyaya karşı kışkırtması Rusya'nında Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı isyana yönlendirmesi sonucu , Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açtı (1711).

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki bir ordu , İstanbul antlaşması ( 1700 ) ile Rusya'ya verilen toprakları geri almak için eflak 'a girdi. Rus ordusu prut ırmağı kıyısında falcı köyü yakınlarında Osmanlı Ordusu ile karşılaştı. Çar 1. petro barış istedi. Baltacı Mehmet Paşa yeni bir saldırı için yeniçerilere güvenmediğinden barış önerisini kabul etti ve 2 ülke arasında Prut Antlaşması imzalandı. ( 1711 )

Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Fatih Sultan Mehmet ( Fatih ) Dönemi


2. Murat'ın ölümü (1451 ) ile tahta çıkan 2. Mehmet istanbul'u fethederek dünya tarihinde çağ açıp çağ kapayan hükümdar olarak tanınır. Türk tarihinde İstanbul'un fethi (1453) ile başlayan döneme Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devri denir.

Karamanoğulları Osmanlı Devletindeki saltanat değişikliğinden yararlanmak istedi. Bu amaçla Karamanoğlu İbrahim bey Venedik ile antlaşma yaptı. Anadolu beylerini Osmanlılara karşı kışkırttı. Bu gelişmeler sonrasında 2. Mehmet Karamanoğulları üzerine sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey barış istedi. Akşehir , Beyşehir ve Seydişehiri Osmanlılara bırakmayı ve savaşlarda asker vermeyi kabul etti.

Mercidabik Savasi ( 1516 )

Mercidabık Savaşı 1516Yavuz Sultan Selim , Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin başında bulunduğu Memluk ordusu ile Halep yakınlardaki Mercidabık ovası'nda karşılaştı. Savaş , Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlandı. Kansu Gavri savaşta ölenler arasındaydı.


Mercidabık Savaşı ile Halep, Humus , Hama ve Şam ele geçirildi. Kışı Şam'da geçiren Yavuz Sultan Selim , Mısır'ı ele geçirmek için burada hazırlıklara başladı.

Kriminoloji

Kriminoloji


Kriminolojinin kelime anlamı suç bilimi demektir. İnsanın davranışlarını açıklama amacı güden bilimler 19. yy ikinci yarısı önem kazanmaya başlamıştır. Bunlardan biri kriminolojidir.
Kriminoloji kanunlarla belirlenen ve ceza yaptırımına bağlanan hukuk kurallarından sapıcı insan davranışlarını tüm yönleriyle inceleyen bilim dalıdır.

Anlamı kısaca açmak gerekirse kriminoloji ceza hukukunun, ceza adalet sisteminin sosyal temellerini, insanın suç teşkil eden davranışlarının nedenlerini işler. Ayrıca kriminoloji suçu önleme, kontrol etme bakımından yapılması gereken çabaları değerlendirerek, insanın kişisel olarak ıslahı ile birlikte içinde yaşanan sosyal çevrenin değiştirilmesi konularıyla uğraşır. Kriminoloji sözcüğünü Tupinard adlı Fransız hekim kullanmıştır. Kriminoloji adlı eseri Garofallo adlı italyan bilim adamı yazmıştır. Kriminolojinin uğraştığı konular çok eskilere dayanmaktadır. Gerçekten de eskiden beri bazı faktörlerin suçu yarattığı öne sürülmüştür. Nitekim Platon s…

Adli Psikiyatri

Adli Psikiyatri


Psikiyatrist ve Hukuk

Psikiyatrist bazı durumlarda adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Eğer hakim psikiyatriye net bir soru sormayı başardıysa psikiyatrist bu soruya cevap vermekle yetinebilir ve bu cevap yeterli olabilir. Adli makamlar tarafından gönderilen yazılarda psikiyatriden tam olarak ne istendiği net olmayabilmektedir.
Bazen psikiyatrların kesin bir sonuca varmaları kolay değildir. Hukuk bilirkişilerden yardım ister ama bilirkişilerin de kesin karar veremedikleri vakalar olabilir. Psikiyatrik rahatsızlıkların doğası gereği bu böyledir. Olgunun kendisinden alınan bilgiler yeterli olmadığında çevre anamnezine dayanılarak karar vermek gerekebilir.

Psikiyatrik Müdahalede Hastanın Rızası ve İzni

Hastalığını kabul etmeyen hastaya istemediği bir tedavinin uygulanması psikiyatristlerin acil serviste ya da kapalıserviste sıkça karşılaştığıbir durumdur. Hasta kişi akrabaları, yakınlarıya da kolluk kuvvetleri tarafından doktora getirilebilir. Kimi durumlarda hasta ba…

Göçmenliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ya da İsviçre Hastalığı

Göçmenliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ya da İsviçre Hastalığı

Serol Teber

(Serol Teber, tanınmış bir tıp doktoru ve psikiyatrdı. Meslek yaşantısını uzun yıllar Almanya’da sürdürdü. Göçmenliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri, Dr. Teber’in üzerinde çalışma sürdürdüğü özel uzmanlık alanları arasındaydı. Bu konuya yıllarını veren ve çok önemli bilimsel çalışmalara imzasını atan yapan bu değerli bilim adamı, 13 Kasım'da İstanbul'da yaşama veda etti.

Serol Teber İsviçre'den de geçmişti. Bu büyük bilim adamının beş yıl önce Basel'de "göçmenlik ve ruh sağlığı ilişkisi" üzerine verdiği seminer kayıtlarını arşivlerimizden çıkararak yayımlamayı, ondan bir kez daha öğrenmek ve anonim bilimsel literatüre kazandırmak açısından bir görev biliyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyor ve sözü Serol Teber'e bırakıyoruz. Serol Teber’in son derece ilginç çalışma gözlemlerini de aktardığı seminer kayıtlarını, onun sözlerini hiç kesmeden ilginize sunuyoruz.
Aktaran:Sevim Civil …

Althusser ve Psikiyatri

Louis Althusser ve Psikiyatri

Althusser psikiyatri kliniğinde.

Bir düşünür için en şanssız durum bu olsa gerek. Çünkü ço­ğunlukla kimse bir akıl hastasının söylediklerine inanmak istemez. Oysa bir düşünürün değerini oluşturan yalnızca eseridir. Buna ko­şut olarak birkaç yazı yayınlandı ülkemizde. Bu yazıda psikiyatrinin tutsağı bu büyük düşünürden hareketle psikiyatrinin temel sorun­salına yaklaşmak istiyorum.

*

Psikiyatri bir sfenkstir.

Kişiler arası ilişkiler, sosyoloji, derinlikler psikolojisi, psikoana­liz, kültürler arasındaki farklılıklar, transkültürel psikiyatri, antropoloji, beynin organizasyonu, deneysel nörofizyoloji, beynin kimyasal yapısı, kimyasal ileticiler, iyonlar, çeşitli ilaç etkinlikleri, nöropsiko­formakoloji, elektronik beyinler, kibernetik vs. bütün bu ilk bakışta birbirinden çok uzak görünen kavramlar, psikiyatri disiplini içinde belli bir anlam taşır. Psikiyatri adeta bir geçiş alanıdır, sınırda bir bilimdir. Bir yanı ile diğer tıp disiplinleri ile birlikte uygulam…

Freud ve Lacan

Freud ve Lacan

Louis Althusser


Açıkça söyleyelim şunu: Bugün, Freud'un gerçekleştirmiş olduğu devrimci buluşu kavramak; yalnızca varlığını kabul etmek değil de, anlamını da bilmek isteyen kimse, bizi Freud'dan ayıran ideolojik önyargıların uçsuz bucaksız alanını aşıp geçmek için eleştirel ve kuramsal büyük çabalar harcamak zorundadır. Çünkü, ilerde görüleceği gibi Freud'un buluşu, özleri bakımından kendisine yabancı bilgi dallarına (biyoloji, ruhbilim, toplumbilim, felsefe) indirgenmekle yetinilmemiş; birçok psikanalizci (özellikle Amerikan okuluna bağlı olanlar), bu revizyonizmin suçortağı olmakla kalmamış; dahası, bu revizyonizmin kendisi, psikanalizi konu edinen ve ona gadreden olağanüstü sömürüye nesnel olarak hizmet de etmiştir. Bundan ötürü, bir zamanlar (1948'de) Fransız Markacıları, bu sömürünün, ideolojik mücadelede, Marksçılığa karşı bir kanıt; bilinçleri yıldırmak ve şaşırtmak için pratik bir araç olarak kullanıldığını boşuna söylememişlerdi.

Ne var ki bugün, s…