Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık 30, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Trablusgarp'ın Alınması (1551)

Trablusgarp'ın Alınması (1551)

Barbaros Hayrettin Paşa'nm yetiştirdiği ve onun takipçileri olan Turgut Reis, Salih Reis, Piyale Paşa gibi ünlü denizciler fetihleri sürdürdü. Böylece, Hayrettin Paşa'nın ölümünden sonra da Türk denizciliği gelişmeye devam etti. Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken, Müslümanlardan aldığı Trablusgarp'a Sen Jan Şövalyeleri'ni yerleştirmişti. Kanunî Akdeniz'deki hakimiyetini güçlendirmeyi ve Trablusgarp'ın Osmanlı topraklarına katılmasını istiyordu. 1551 yılında Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması, Sen Jan Şövalyeleri'nin elindeki Trablusgarp'ı aldı. Turgut Reis buraya beylerbeyi olarak atandı.

Cerbe Savaşı ( 1560 )

Cerbe Savaşı

Andrea Dorya komutasında Venedik, Avusturya, İspanya, Portekiz ve Malta kuvvetlerinden oluşan Haçlı donanması, Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek ve Türkleri Kuzey Afrika'dan atmak amacıyla Cerbe Adası önlerine geldi. Burada yapılan savaşta Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması Haçlıları büyük bir bozguna uğrattı.
Cerbe Savaşı, Preveze Savaşı'ndan sonra kazanılan ikinci büyük deniz zaferi oldu. Bu zaferden sonra, Batı Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da Türk üstünlüğü pekişti.


Rusya’nın Osmanlı Politikası

Rusya’nın Osmanlı Politikası

Çar 1. Petro, Rusya'nın bir dünya devleti olabilmesi için denizlere ulaşması gerektiği idealindeydi. Bu idealini gerçekleştirirken de Osmanlı Devleti ile emellerini açığa çıkarmıştı. Rusya, sıcak denizlere inerek batı ile yarışabilecek güce ulaşmasının yolunun Osmanlı topraklarından geçtiğini biliyordu. Bu nedenle de 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti ile sürekli bir mücadeleye girişmişti.
Rusya, Osmanlı toprakları üzerinden sıcak denizlere ulaşabilmek için başlangıçtan 20. yüzyıla kadar üç ayrı siyaset uyguladı.
Birincisi; İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak ve boğazlarda geçerek Akdeniz'e inmek (akrabalık ve mezhep birliğine dayanarak Bizans tahtında hak iddia ediyor)
İkincisi; Balkan milletlerini Panslavizm propagandası yolu ile kışkırtarak bu bölgede egemen olmak ve bu yoldan Akdeniz'e ulaşmak,
Üçüncüsü; Balkanlar ve boğazlardan sıcak denizlere ulaşamayacağını anladığında, oluşturduğu Ermeni politikasıdır. Erm…

Fransa’nın Osmanlı Politikası

Fransa’nın Osmanlı Politikası

Osmanlı Devleti ihtiyaç duyduğu her zaman Fransa'nın yi da yer almış ve Avrupa siyasetinde etkin rol oynamasını sağlamıştı.
Fransa ise çoğu zaman Osmanlı Devleti'ne karşı ikiyüzlü bir siyaset izleyerek, dost görüm çalışmış, ancak gerçek yüzünü Mısır'ı işgale kalkışmasıyla göstermişti. Bundan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı oluşan gruplar içinde yer aldı. Hatta Napolyon Bonapart Osmanlı Devleti'ni Ruslara karşı kışkırtıp 1806 savaşının çıkışma neden olduğu halde savaşın sonunda Rus çarı ile Tilsit Antlaşmasını yaptı. Bu antlaşma ile Fransa ve Rusya, Osmanlı topraklarını paylaşma konularını görüşl Sömürgecilik faaliyetleri sırasında Mısır'da istediğini elde edemeyen Fransa daha sonra, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki diğer topraklarına yöneldi. 1830'da Cezayir'i, 1881'de Tunus'u sonra da Fas'ı ele geçirerek buralarda sömürgeler oluşturdu. Fransa, Ermenilerin isyanı sırasında Rusya'ya karşı İngiltere…

Beyaz Geceler

KİTABIN ADI : BEYAZ GECELERKİTABIN YAZARI : DOSTOYEVSKİYAYIM EVİ : VARLIK YAYINLARIADRESİ : CAĞALOĞLU YOKUŞU 40/2 İSTANBUL BASIM YILI : DOKUZUNCU BASIM, 1986KİTABIN KONUSU : Kitapta yalnız bir adamın iç dünyası anlatılmakta. Yazarımız kendini insanlardan soyutlamış birisi olduğu için sekiz yıldan beri aynı

Bir Yazın Tarıhi

KİTABIN ADI: BİR YAZIN TARİHİKİTABIN YAZARI: HALİD ZİYA UŞAKLIGİLYAYINEVİ: REMZİ YAYINEVİBASIM YILI: 1985KİTABIN ÖZETİ: Şiddetli ve korkunç bir sağnak altında soluk alamayan birisi gibiyim. Bir süre bir duvar dibine çekilerek başımdan aşağıya dökülen bu sağnağın içinde ciğerlerime biraz güç kazandırmak, bu korkunç dolanıp duruşuna beni de takarak döndüren bir kasırga arasında benliğimi biraz

Sürgün

Kitap adı :SÜRGÜNKitabın yazarı :REFİK HALİD KARAY Yayın evi :SÜMBÜL BASIM EVİBasım yılı :1975Kitabın konusu :Eserde sürgün hayatı çekmek zorunda kalan ve bütün yaşadığı acı ve ızdıraplar yüzünden hayatı son bulan Hilmi Efendi anlatılmaktadır.Kitabın özeti :Hilmi Efendi büyük bir acı içinde Beyrut’a gider. Daha doğrusu sürülür.Ailesi her zaman aklının bir köşesindedir. Onlardan ayrı kalmanın

Simyacı

KİTABIN ADI : SİMYACI KİTABIN YAZARI : PAULO COELHO YAYIN EVİ VE ADRESİ :CAN YAYINLARI , Hayriye cad.Galatasaray/İST. BASIM YILI :1996 1)KİTABIN KONUSU :Menkıbesini arayan Santiago adlı gencin , bu uğurda sarfettiği çabaları anlatan bir hikayedir. 2)ROMANIN ÖZETİ : Santiago adlı genç,yaşamını sahip olduğu sürünün

Zeytindağı

KİTABIN ADI Zeytindağı KİTABIN YAZARI Falih Rıfkı ATAY YAYIN EVİ VE ADRESİ BASIM YILI 1981 1. KİTABIN KONUSU: Kitapta Osmanlı saltanatının son günlerinden Türkiye Cumhuriyetinin ilk günlerine kadarki bir zaman dilimi anlatılmaktadır. Yazar bir görev sebebiyle Cemal Paşa’ın karargahına yani Zeytindağı’na gitmiştir. Burada yaşamış olduğu olayları ve anılarını bulunduğu tarihin önemli

Yaprak Dökümü

Kitabın Adı : Yaprak DökümüKitabın Yazarı : Reşat Nuri GÜNTEKİNYayın Evi Adresi : Can yayın evi, Babıali cad., Sıhhıye Apt., No:19, Kat:2, Cağaloğlu-İstanbulBasım Yeri : İSTANBULKitabın Konusu: Çalıştığı işte şerefli ve dürüst davranmasından dolayı evine fazla para getiremeyen ve bunun sonucunda da ev halkının isyan ederek ailenin dağılmasını anlatıyor.Kitabın

Mai ve Siyah

KİTABIN;ADI :MAİ VE SİYAHYAZARI :H. Z. UŞAKLIGİL1. KİTAP HAKKINDA: Yazar bu romanında, dönemin edebiyat akımından etkilenmiş, şair idealini ele almış o zamanki sanat ve sanat dünyasını gerçekçi bir yaklaşımla gözler önüne sermiştir. Roman içerisinde yer yer ruhsal betimlemelere yer vermiş, romantik ve aşırı duygusal anlatımı ile okuyucuyu etkilemektedir.2.KİTABIN ÖZETİ:Ahmet Cemil,

Yezid'in Kızı

KİTABIN ADI: YEZİD’İN KIZIKİTABIN YAZARI: REFİK HALİD KARAYYAYIN EVİ VE ADRESİ: REMZİ YAYIN EVİ Koll.Ş.BASIM YILI: 19871.KİTABIN KONUSU: Fransa’da yaşayan bir türk gencinin Suriye’deki atalarından kalma köyleri gezmeye giderken Zeliha denen bir kıza aşık olması, başından geçen olaylar ve sürprizler kitapta anlatılmış.2.KİTABIN ÖZETİ:Bilinmeyen

Simyacı

KİTABIN ADI : SİMYACI KİTABIN YAZARI : PAULO COELHO YAYIN EVİ VE ADRESİ :CAN YAYINLARI , Hayriye cad.Galatasaray/İST. BASIM YILI :1996 1)KİTABIN KONUSU :Maceraperest bir çobanın gördüğü bir rüyanın peşinden gitmesini vebu uğurda sarfettiği çabayı anlatan bir hikaye. 2)ROMANIN ÖZETİ : Santiago adlı genç, yaşamını sahip

Dudaktan Kalbe

KİTBIN ADI : DUDAKTAN KALBE KİTABIN YAZARI : REŞAT NURİ GUNTEKİNYAYIM EVİ : İNKİLAP ve AKA KİTABEVLERİ KOLL. ŞTİ. ADRESİ : ANKARA CAD. NO:95-İSTANBUL BASIM YILI :ON DÖRDÜNCÜ BASIM,1987KİTABIN KONUSU : Kitapta kemanist olan Kenan’ın yaşadığı aşklar ve bu aşkların kendi iç dünyasında uyandırdığı bazı duygulardan bahsediliyor.Sadece Kenanın

Mahşer

KİTABIN ADI :MAHŞERKİTABIN YAZARI :PEYAMİ SAFAYAYIN EVİ :ÖTÜKEN BASIM YILI :1973SAYFA SAYISI :296 1.KİTABIN KONUSU: Nihad’ın Muazzez’e aşkını ve düşündüğü İstanbul’un nasıl değiştigini ,devletin ne kadar kötü duruma düştüğünü anlatıyor.2.KİTABIN ÖZETİ: Nihad vapurla İstanbul’a gelir.Çanakkale Savaşından daha yeni çıkmıştır ve uzun zamandır

Dağa Çıkan Kurt

KİTABIN ADI : DAĞA ÇIKAN KURTKİTABIN YAZARI : HALİDE EDİP ADIVARYAYINEVİ VE ADRESİ : REMZİ KİTABEVİ – ANKARA CADDESİ , 93- İSTANBULKİTABIN KONUSU : KİTAP, BİRÇOK BAĞIMSIZ PARÇADAN OLUŞMUŞTUR. AMA HEPSİ GENELDE AYNI KONUYA AYAK BASMIŞTIR. KONULARI, MİLLETİN SAVAŞ YILLARINDA, ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAŞAM DURUMUNU, GEÇİM SIKINTILARINI

Benim Adım Kırmızı

KİTABIN ADI BENİM ADIM KIRMIZIKİTABIN YAZARI ORHAN PAMUKYAYIMEVİ VE ADRESİ İLETİŞİM YAYINLARI BASIM YILI 19981.KİTABIN KONUSU: 1590’lı yıllarda padişahın emriyle bir kitap yazılmaktadır.Bu kitabın hazrlanırken yaşanan entrikalar ve o tarihteki osmanlı kültürü ve nakış sanatının incelikleri2.KİTABIN ÖZETİ : Biraz geçmişe gidiyoruz. 1591 senesi, kış ayları, İstanbul. İki erkek çocuğu

Dağların Gözyaşları Cilt I

KİTABIN ADI Dağların Gözyaşları I. Cilt KİTABIN YAZARI A. Necati Ulunay UCUZSATAR YAYINEVİ VE ADRESİ BASIM TARİHİ I. Baskı Kasım 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI Güneydoğu Ve Pkk’nın Gerçek Yüzü KİTABIN ÖZETİ :I. BÖLÜM.İyi bir askeri ve tarih eğitimi almış olan A. Necati Ulunay UCUZSATAR; askeri eğitimini Dağ Komando Okulu, Kara Harp Akademisi, İngiltere Kraliyet Kurmay Koleji ve Silahlı Kuvvetler

Dağların Gözyaşları Cilt II

KİTABIN ADI Dağların Gözyaşları II. Cilt KİTABIN YAZARI A. Necati Ulunay UCUZSATAR YAYINEVİ VE ADRESİ BASIM TARİHİ I. Baskı Kasım 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI Güneydoğu ve PKK'nın Gerçek Yüzü KİTABIN ÖZETİ :II. BÖLÜM.Teröristlerin Irak tarafına geçtikleri ve bunu haber alan komando komutanı Kemal YÖRÜKOĞLU’nun Barzani peşmergeleriyle buluşma ve bu peşmergelerin anlattıklarına, göre

Doğunun Limanları

KİTABIN ADI :DOĞUNUN LİMANLARI KİTABIN YAZARI :AMIN MAALOUFÇEVİREN :ESİN TALU-ÇELİKKAN BASIM YILI :İSTANBUL EKİM 1998 BASIM EVİ :ŞEFİK MATBAASI1.KİTABIN KONUSU: İsyan Kitabdar adlı bir kişinin yaşam hikayesi,başından geçen olaylar,doğumundan bu zamana kadar olan herşeyi anlatmaktadır.2.KİTABIN ÖZETİ:

Eski Hastalık

KİTABIN ADI : Eski Hastalık KİTABIN YAZARI : Reşat Nuri Güntekin BASIM EVİ ve ADRESİ: İnkılap ve Aka Kitap Evleri Koll. Şti.İstanbul,Ankara Caddesi No:95KİTABIN KONUSU : Farklı çevrelerde yaşamaya alışmış insanların bir arada yaşarken çekeceği sıkıntılar. KİTABIN ÖZETİ : Yalnızlık ve çaresizlik içerisinde, bir kaza sonucu , hastahaneye düşen bir genç kız, başına gelen

Zambaklar Açarken

KİTABIN ADI : Zambaklar Açarken KİTABI YAZARI : Kerime NADİRYAYIN EVİ ADRESİ : İnkılap ve Aka Kitap Evleri Kollektif ŞirketiBASIM YILI : 19801. KİTABIN KONUSU :Kitap sorumsuz bir evladın karısına karşı olan sorumluluklarını üstlenmek zorunda olan bir babanın hikayesini anlatmaktadır.2. KiTABIN ÖZETİ : 26 Mart günü hikayenin ikinci dereceden kahramanlarından olan Mete’den babasına;

İçimizdeki Çocuk

KİTABIN ADI İçimizdeki ÇocukKİTABIN YAZARI Doğan CÜCELOĞLUYAYINEVİ VE ADRESİ Altin Kitap Yayinlari Cagaloğlu / İSTANBULBASIM TARİHİ 1999KİTABIN YAYIM MAKSADI Duygu, Düşünüş Ve Davranişlarimizi Sürekli Etkileyen Içimizdeki Çocuk Yeni Iç Dünyamizin Denge, Ahenk Ve Huzurlu Olmasini Sağlamak Amaciyla Yazilmiştir.1.KİTABIN KONUSU: Hepimizin içinde bir çocuk vardır. İçimizdeki çocuk her zaman

Yaban

KİTABIN ADI :YABAN KİTABIN YAZARI :YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYIN EVİ VE BASIM TARİHİ :ÖTÜKEN-1986 KONUSU :Romanda kendi ailesinden uzakta emireri’nin yanında yaşamaya çalişan Ahmet Celal’in köylülere karşı verdiği cehalet savaşı ve bunun yanında yaşadığı bir karşılıksız aşktan bahsediliyor.KİTABIN ÖZETİ Sakarya Savaşı’ndan sonra Haymana, Mihalıççık,Sivrihisar cephesi

Silahlara Veda

KİTABIN ADI: Silahlara Veda KİTABIN YAZARI: Ernest HemingwayYAYIN EVİ ADRESİ:BASIM YILI:1992KİTABIN KONUSU: Bir teğmenin askerde yaşadığı kötü durumlar, karşılaştığı güçlükler ve yaşamış olduğu aşk hayatı.KİTABIN ANA FİKRİ: Silahlara Veda, Ernest Hemingway’in en ilgi çekici ve dokunaklı bir romanıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım; acı ve feci durum;

Ölü Ozanlar Derneği

1. ESERİN ;ADI: Ölü Ozanlar DerneğiYAZARI: N.H. KleinbaumÇEVİRİ: Sızan Cehani AlioğluSAYFA SAYISI: 142 SayfaBASKI YILI: 1990BASILDIĞI YER: Real Yayıncılık/Hürriyet Ofset A.Ş.2. ESERİN KISA ÖZETİ: Welton Akademisi bulunduğu bölgenin en disiplinli ve en iyi eğitim veren okullarından biriydi. En ufak disiplinsizlikte bile çok büyük cezalar veriliyordu. Okul tarafından benimsenmiş olan bazı

Ak Topraklar

KİTABIN ADI :Ak TopraklarKİTABIN YAZARI :Emine IşınsuYAYIN EVİ VE ADRESİ :Ötüken Neşriyet A.Ş.-İstanbulBASIM YILI :19901.KİTABIN KONUSU:Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan Malazgirt Savaşı’na kadar olan savaşlar ve olaylar anlatılmaktadır.2.KİTABIN ÖZETİ:Bayındır Bey bir Türkmen Beyidir. Onun zamanında Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Alparslan’dır. Bayındır Bey kendi beyliği ile Selçuklu Devleti

Korkunç Yıllar

KİTABIN ADI Korkunç YıllarYAZARI Cengiz DAĞCIYAYIN EVİ VE ADRESİ Varlık Yayınları İSTANBULBASIM YILI 19751.KİTABIN KONUSU :1940’lı yıllarda Kırım’da yaşayan bir Türk’ün hatıraları.2. KİTABIN ÖZETİ : Sadık küçük yaşta iken babası Ruslar tarafından hapishaneye götürülür. Bu olayın onun gelişiminde büyük etkisi olmuştur. Babası serbest kaldıktan sonra Sadık’ı zor koşullar altında

Eugenie Grandet

KİTABIN ADI :EUGENİE GRANDETKİTABIN YAZARI :Honoré de BALZAC BASIM YILI :1992KİTABIN KONUSU :Aşk EUGENİE DE GRANDET Kimi taşra kentlerinde öyle evler vardır ki görünüşü insana en loş manastırların, en kurak toprakların, en acıklı yıkıntıların verdiği üzüntüye

Yaprak Dökümü

KITABIN ADI: Yaprak Dökümü KITABIN YAZARI: Reşat Nuri GÜNTEKİN YAYINEVI VE ADRESI: İnkılâp ve Aka-İstanbul BASIM YILI: 1983 KITABIN KONUSU: Gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır.KITABIN ANAFIKRI: Yazar bu romanla okuyucuya; çılgın hayallerin, maddî israfların, gereksiz özentilerin hüküm sürdüğü bir ailede çöküntülerin başlayacağı mesajını verir.

Araba Sevdası

Kitabın Adı : ARABA SEVDASIKitabın Yazarı : Recaizade Mahmut EKREMYayın Evi – Adresi : İnkılap Kitabevi – Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Cad. 95, İSTANBULBasım Yılı : ----Kitabın Fiyatı : 4.500.000 TLSayfa Sayısı : 240Kitabın Konusu : Bir görüşte aşık olan Fransız hayranı savurgan bir şahsın, kendi kendine gelin-güvey olarak yaşadıklarını anlatmaktadır.1- KİTABIN ÖZETİ :Bihruz Bey

Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya'da

KİTABIN ADI Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya’daKİTABIN YAZARI Grigoriy PETROVÇEVİREN Hasip Ahmet AYTUNAYAYINEVİ VE ADRESİ İnkılap Kitabevi / İSTANBULBASIM TARİHİ 1994KİTABIN YAYIM MAKSADI Politika-Sosyal Ve Ekonomik Koşullarin Ve Önemli Kişiliklerin Bir Ulusun Gelişmesine Ve İlerlemesine Yön Verişini Anlatmak KİTABIN ÖZETİ :1. Tarihin Verdiği Dersler :Altyapısı eskimiş ulusların bir zamanların

Zeytindağı

KiTABIN ADI : ZeytindağıKiTABIN YAZARI : Falih Rıfkı ATAY YAYINEVi VE ADRESi : Can Kitabevi BASIM TARiHi : 1980KiTABIN YAYIM MAKSADI:Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde içine düştüğü durumu ortaya koymaktadır. KITABIN ÖZETI : Kitabın ismi; Cemal Paşa'nın karargahının (4. Karargah) bulunduğitabın ismi; Cemal Paşa'nın karargahının (4. Karargah) bulunduğu Kudüs'e yakıkın bir dağın

Kırık Hayatlar

KİTABIN ADI :KIRIK HAYATLAR KİTABIN YAZARI :Halid Ziya UŞAKLIGİL YAYIN EVİ :İnkilâp Kitap Evi BASIM YILI :1989 1.KİTABIN KONUSU Kitaptaki olaylar Osmanlı’nın son döneminde geçmektedir.Osmanlı’nın son döneminde Türk halkında batıya karşı körü körüne bir özenti oluşur.Batıdan alınması gereken teknoloji, ilim, bilim değilde; bizim yaşantımıza ters düşen kültürü taklit edilir.Özellikle

Hayvan Çiftliği

KİTABIN ADI : HAYVAN ÇİFTLİĞİKİTABIN YAZARI : GEORGE ORWELLYAYINEVİ : BERİKANBASIM YILI : EYLÜL 20001. KİTABIN KONUSU : Bir çiftlikte yaşayan hayvanların bir gün bir domuz tarafından kışkırtılmasıyla beraber yaşamları pahasına ortaya koydukları özgürlük mücedelesi ve bu hakka sahip olduktan sonra da aralarında ne gibi entriakların

Handan

KİTABIN ADI : HANDANKİTABIN YAZARI : HALİDE EDİP ADIVARYAYIN EVİ VE ADRESİ: ATLAS KİTABEVİ – NARLIBAHÇE SOKAK 9 NO:1 CAĞALOĞLU/İSTANBUL BASIM YILI : NİSAN19951 .KİTABIN KONUSU : Roman; alafranga kültürle yetişmiş olan Handan’la, Handan’ın teyzesinin kızıyla evli ve iki çocuk babası Refik Cemal’in kısa sürelik “yasak aşkını” anlatıyor.2 .

Ateşten Gömlek

KİTABIN ADI : ATEŞTEN GÖMLEKKİTABIN YAZARI : HALİDE EDİP ADIVARYAYIN EVİ VE BASIM TARİHİ :ÖZGÜR YAYIN EVİ-1997KONUSU : Milli Mücadele sırasında Ayşe, Peyami ve İhsan arasında geçen acıklı bir aşk hikayesi. KİTABIN ÖZETİ Peyami,dışişleri mesleğini seçen bir gençtir. Bacaklarını katbetmiştir. Hatıralarını yazdığı sıralarda, kafatası da açılacak, içerde kaldığı sanılan bir kurşun

Bir Ölünün Defteri

KİTABIN ADIBİR ÖLÜNÜN DEFTERİKİTABIN YAZARI HALİT ZİYA UŞAKLIGİLYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKİLAP VE AKA KİTABEVLERİ /İSTANBUL BASIM YILI 19841.KİTABIN KONUSU: Bu kitapta halasının kızına aşık olan bir adamın onun en iyi arkadaşına aşık olduğunu öğrenince büyük fedakârlık göstererek onların birlikte olmalarını sağlaması anlatılmaktadır. 2.KİTABIN ÖZETİ: Bir gece Hüsamettin eşi ve çocuklarıyla

Ajan

KİTABIN ADI AJANKİTABIN YAZARI STUART WOODSYAYINEVİ VE ADRESİ BİLGE KÜLTÜR SANATBASIM TARİHİ 20001.KİTABIN KONUSU Romanın kahramanı Jesse ne yapacağını bilemez durumdadır. İşlemediği bir suçtan tutuklanmış ve cezaevine kapatılmıştır. Burada, zamanının bir yarısını hücresinde tek başına, diğer yarısını da, eskiden ajanlık yaptığı için onu öldürmek isteyen diğer suçlularla kavga ederek geçirir.

Erikler Çiçek Açtı

KİTABIN ADI : Erikler Çiçek AçtıKİTABIN YAZARI : Esat Mahmut KARAKURT YAYIN EVİ VEADRESİ : İnkılâp ve Aka Kitabevleri  SİRKECİ 34410 İSTANBULBASIM YILI : 19741. KİTABIN KONUSU:• Bir Kur.Bnb. nın Hong Kong’a gönderilmesi ve

Aşina Yüzler

KİTABIN ADI AŞİNA YÜZLERKİTABIN YAZARI SAMET AĞAOĞLUYAYINEVİ AĞAOĞLU YAYINEVİBASIM YILI EKİM 19651.KİTABIN KONUSU: Yazar kitabında 1920 ile 1950 yılları arasındaki siyasetçileri eleştirmekle beraber kitapta kendi görüşlerini doğrularını ve yanlışlarını açık bir dille anlatmıştır. Yazar Cumhuriyet yılları Türkiye’sinde insanların hayat anlayışlarını siyasetle birleştirip, anlattığı kişilerin

Mai ve Siyah

KİTABIN ADI MAİ VE SİYAHYAZARI HALİT ZİYA UŞAKLIGİLYAYIN EVİ İNKILAP AKABASIM YILI 1982 İSTANBUL1.KİTABIN KONUSU:Babasının ölümünden sonra,ailenin geçimini sağlamak zorunda kalan,hayatın yükü karşısında ezilen,kurtuluş yolları arayan,çoğu zaman yalnız olan bir insanı konu almaktadır.2.KİTABIN ÖZETİ:Ahmet Cemil Mülkiye’de öğrencidir.Okulu bitirdikten sonra kız kardeşinin ve

Sodom Ve Gomore

KİTABIN ADI: SODOM VE GOMOREKİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLUYAYINEVİ VE ADRESİ: BİLGİ YAYINEVİ -SAKARYA CADDESİ NO:8 YENİŞEHİR/ANKARABASIM YILI: 19661.KİTABIN KONUSU: İşgal altında, başı boş gününü gün etmeye bakan bir şehrin, İstanbul’un öyküsüdür.2.KİTABIN ÖZETİ: Olaylar İstanbul’da geçmektedir. İngiliz zabiti olan Captain Gerald Jackson Read yakın zamanda tanışmış olduğu

Beyaz Gemi

KİTABIN ADI BEYAZ GEMİKİTABIN YAZARI CENGİZ AYTMATOVYAYINEVİ VE ADRESİ Ötüken Neşriyet A.Ş. Klodfer caddesi 40/7 Divanyolu/İSTANBULBASIM YILI 19911.KİTABIN KONUSURoman, San-Taş Vadisi’nde etrafındaki beş-altı insanla yaşamak zorunda olan, dedesinden başka seveni olmayan, gerçek hayatında mutsuz olan fakat hayal dünyasında mutlu olmaya çalışan bir çocuğun psikolojisini konu

Ferdi Ve Şürekası

KİTABIN ADI FERDİ VE ŞÜREKASIKİTABIN YAZARI HALİT ZİYA UŞAKLIGİLKİTABIN YAYIN EVİ İNKILAP VE AKABASIM YILI 19841)KİTABIN KONUSU: Zengin kızın fakir gence aşkının trajedik sonu.2) KİTABIN ÖZETİ: İsmail Tayfur, Ferdi ve Ortakları Ticaretevi’nde veznedâr olarak çalışmaktadır.Bir gün Ferdi Efendi, İsmail Tayfur’u yanına çağırıp onun çok çalıştığını bahane edip kârın % 0.5’ini alcağını söyler.İsmail

Çankaya

KİTABIN ADI :ÇANKAYAKİTABIN YAZARI :FALİH RIFKI ATAYYAYIN EVİ :YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş.BASIM YILI :1999SAYFA SAYISI :750KİTABIN KONUSU :Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatı,harp zamanında

Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye

KİTABIN ADI Değişen Stratejilerin Odağında TürkiyeKİTABIN YAZARI Em.Org.Necip TORUNTAYYAYINEVİ VE ADRESİ Milliyet yayınlarıBASIM TARİHİ Eylül 1996KİTABIN YAYIM MAKSADI Çevremizdeki ülkelere ait siyasal ve askeri gelişmeleri genel hatları ile ve Türkiye’yi etkileyebilecek sorunları ile tanıtmak ve hatırlatmak.KİTABIN ÖZETİ :1. Soğuk Savaş Sonrası Nato ve Türkiye2. 1990-91 Körfez Krizi ve

Küçük Ağa

KİTABIN ADI KÜÇÜK AĞAKİTABIN YAZARI TARIK BUĞRAYAYIN EVİ VE ADRESİ VARLIK YAYINEVİBASIM YILI 19731-)KİTABIN KONUSU :Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü,heybetini kaybetmeye başlamış,isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.Kitapta , bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak ,kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır.Olaylar Akşehir’in bir

Çanlar Kimin İçin Çalıyor

KİTABIN ADI Çanlar Kimin İçin ÇalıyorKİTABIN YAZARI Ernest HEMINGWAYYAYINEVİ Varlık Yayınları BASIM TARİHİ 1996SAYFA SAYISI 456KİTABIN KONUSU:İspanya iç savaşı sırasında bir köprüyü patlatma görevi alan bir adamın başından geçen olaylar.KİTABIN ÖZETİ :Roberto Jordan; sarı saçlı, rüzgar ve güneşle yanmış yüzü, ince yapılıydı. Çok zor bir göreve seçilmişti. Gerçi daha önce birçok defa yaptığı

Kiralık Konak

KİTABIN ADI KİRALIK KONAK KİTABIN YAZARI Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ VE ADRESİ İletişim Yayınları BASIM TARİHİ 20. Baskı 1999 İSTANBUL SAYFA SAYISI 232 KİTABIN KONUSU : Kiralık Konak’ta Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemindeki toplumsal nedenler dile getirilir. Kiralık Konak İmparatorluğun çöküş çanlarının kulak yırtan sesleri içinde , kuşaklar arasındaki değişen değer yargılarını

Kamil Ve Meryem'e Dair

KİTABIN ADI KAMİL VE MERYEM’E DAİRKİTABIN YAZARI ARTUN ÜNSALYAYIN EVİ VE ADRESİ YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İSTİKLAL CADDESİ, NO:285 BEYOĞLU 80050 İSTANBULBASIM YILI MAYIS 19961.KİTABIN KONUSU: Okuduğum kitapta Kâmil ve Meryem’in büyük aşkı ve büyük ümitlerle göç ettikleri Ankara’da başlarına gelenler anlatılmaktadır.2.KİTABIN ÖZETİ: “ Tahir ile Zühre”, Arzu ile

Huzur

KİTABIN ADI HUZURKİTABIN YAZARI Ahmet Hamdi TANPINARYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Kitapevi AŞ. / Selvili Mescit Sok. No:3 Cağaloğlu/İSTANBULBASIM YILI Nisan, 19731.KİTABIN KONUSU :Mümtaz ile Nuran’ın aşkı cevresinde Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluklar arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın doğurduğu bunalım.2.KİTABIN ÖZETİ :

Kertenkelenin Uykusu

KİTABIN ADI :KERTENKELENİN UYKUSUKİTABIN YAZARI :Nihan TAŞTEKİNYAYIN EVİ :OĞLAK YAYINLARI BASIM YILI :2000 KİTABIN KONUSU :Yakın iki arkadaşın birbirlerine oynadıkları oyunun,polisiye romanları aratmayacak şekilde gerçeğe dönüşmesi.KİTABIN ÖZETİ :Cem BEYOĞLU,özeldedektiflik,avukatlık arasında gidip gelen,tutarsızlıkla dolu hayatında

Şeytan Dönemeci

KİTABIN ADI Şeytan DönemeciKİTABIN YAZARI Agatha CHRISTIE / Gülten SUVERENYAYINEVİ VE ADRESİ Altın Kitaplar Yayınevi Cağaloğlu / İSTANBULBASIM TARİHİ Ekim 1998KİTABIN ÖZETİ :Olaylar bir kulüpte eski bir memur olan emekli bay Porter ‘in okuduğu gazetedeki bir haber üzerine başlamaktadır. Haberde Londra’daki depremde Gordon Cloade'ın evinin yıkıldığı ve yeni evlendiği karısı ile karısının abisi

Simyacı

KİTABIN ADI : SİMYACIKİTABIN YAZARI : PAULO COELHOYAYIN EVİ : CAN YAYINEVİBASIM YILI : 1996ROMANIN ÖZETİRomanın kahramanı Santiago’dur. Annesi ve babası onun rahip olmasını ister ve onu rahip okuluna göderir. Arta kalan zamanlarda da koyun sürüsünü otlatmaya götürüyordur. Bu ona tüm Endülüs’ü gezme imkanı saglamaktadır. Fakat babasına; okuldan ayrılmayı

Sinekli Bakkal

KİTABIN ADI SİNEKLİ BAKKALKİTABIN YAZARI HALİDE EDİP ADIVARYAYIN EVİ VE ADRESİ ÖTÜKEN YAYINEVİ MALTEPE İSTANBULBASIM YILI 19911.KİTABIN KONUSU:Sinekli Bakkal Mahallesinde oturan Rabia ve Ailesinin başından geçenler. 2.KİTABIN ÖZETİ:Sinekli Bakkal, Abdulhamit Devri İstanbulunun kenar mahallelerinden birisidir. Mahallenin imamının kızı Emine, aynı mahallede bakkallık eden karagözcü ve ortaoyuncu

Ateş Geçitleri

KİTABIN ADI: ATEŞ GEÇİTLERİ KİTABIN YAZARI: STEVEN PRESSFIELDYAYIN EVİ VE ADRESİ: BİLGE KÜLTÜR SANAT CAĞALOĞLU / İSTANBULBASIM YILI: MART - 2001KİTABIN KONUSU: Kitap, Perslerin Balkanlar’ı işgali sırasında Ispartalılar ile aralarında geçen savaşı konu almaktadır.KİTABIN ÖZETİ: M.Ö. 482 ylında emrindaki, Heredot’un belirtiğine göre, iki milyon askerden

Silahlara Veda

KİTABIN ADI: SİLAHLARA VEDA KİTABIN YAZARI : ERNEST M. HEMINGWAYKİTABIN YAYIN EVİ : SOSYAL YAYINLARKİTABIN BASIM YILI :2001KİTABIN KONUSU : Birinci dünya savaşı sırasında İtalyan ordusunda ambulans sürücülüğü yapan Amerikalı Teğmen Henry ve bir İtalyan kasabasında tanıştığı İngiliz Hemşire Catherine’nin arasında filizlenen aşk ve

Saray Ve Ötesi

KİTABIN ADI : Saray Ve ÖtesiKİTABIN YAZARI : Halid Ziya UŞAKLIGİLYAYIN EVİ VE ADRESİ : İnkılap Ve Aka Kitap Evleri Koll. Şti. Ankara Cad. No.95 İstanbulBASIM YILI : 1981 1.KİTABIN KONUSU: Abdulhamid’in tahttan indirilmesinden sonra tahta geçen Sultan Beşinci Reşat zamanında sarayda geçen olaylar anlatılıyor.2.KİTABIN

Korkunç Yıllar

Kitabın Adı :Korkunç YıllarKitabın Yazarı :Cengiz DAĞCIYayın Evi ve Adresi :Ötüken Yayınevi ötüken neşriyat A.Ş klodfarer cad. 40/7 Divanyolu/İSTANBULBasım Yılı :1989 1. Kitabın konusu:İkinci Dünya Savaşında Kırım Tatarlarının çektiği acılar, millet ve aile sevgisi. 2. Kitabın özeti:Yazar adı Cengiz, Kırım Tatarlarından. Roma’da yaşadığı yıllar içinde

Hayvan Mezarlığı

Kitabın Adı :Hayvan MezarlığıKitabın Yazarı :Stephen KINGYayın Evi ve Adresi :Altın kitaplar yayınevi. Celal Ferdi Gökçay sk. Nebioğlu İşhanı Cağaloğlu/İSTANBUL.Basım Yılı :19901. Kitabın konusu: Büyülü bir hayvan mezarlığının Creed ailesi üzerindeki etkisi.2. Kitabın özeti: Louis karısı ve iki çocuğu ile Chicago’dan Ludlow’da ormanın hemen

Yeşil Gece

KİTABIN ADI YEŞİL GECEKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKILAP KİTABEVİ Bağcılar / İSTANBULBASIM YILI 20011.KİTABIN KONUSU :Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi’ ndeki bir kasabada , gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan, idealist bir gencin serüveni ele alınıyor.Atatürk Devrimi’ nin o çoşkulu

Aşk-ı Memnu

KİTABIN ADI AŞK-I MEMNUYAZARI Halit Ziya UŞAKLIGİLYAYIN EVİ İnkılap Kitap Evi Sirkeci/İSTANBULBASIM YILI 1987(8inci basım)1.KİTABIN KONUSU :İstanbulda yaşayan bir ailenin içinde bulunduğu karmaşık durum,aile ilişkilerinin çarpıklığı ve insanın ihtirasları uğruna ne hallere düşeceği anlatılıyor.2.KİTABIN ÖZETİ :İstanbul’un tanınmış ve zengin aileleri eğlence yerlerine

Acımak

Kitap Adı : Acımak Kitabın Yazarı : Reşat Nuri Güntekin Yayımevi ve Adres : İnkılap Yayınevi İstanbul. Basım Yılı : 29. Baskı 1. KİTABIN KONUSU : Acımak'ta, görevine bağlılığı ile tanınmış bir İlkokul başöğretmeni zehra hanımın trajik serüveni dile getiriliyor. Temizlik, fedakarlık, fedakarlık hastalığı onda insanlığın en değerli yeteneğini öldürmüştür: Acımak Yeteneğini. Duygusal, geniş

Tek Adam 1

KİTABIN ADITek Adam 1KİTABIN YAZARI Şevket Süreyya AYDEMİRYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Kitapevi Evrim Matbaacılık Cağaloğlu / İSTANBULBASIM YILI 19861.KİTABIN ÖZETİ: Üç çocuğunun peş peşe ölmesinden sonra Zübeyde’nin hasretle beklediği sarı saçlı mavi gözlü Mustafa bazı kaynaklara göre 1880 bazı kaynaklara göre 1881 yılında SELANİK’te bir Müslüman Mahallesi olan Ahmet Subaşı da doğdu.

Cezmi

KİTABIN ADI CEZMİKİTABIN YAZARI NAMIK KEMALYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKİLAP ve AKA KİTABEVLERİ–Ankara cad. 95 İST.BASIM YILI 19851. KONUSU: Kitapta genç, cesur, vatanını ve milletini herşeyden daha çok seven bir yiğidin devleti için yaptıkları ve savaştaki kahramanlıkları anlatılıyor .2.KİTABIN ÖZETİ:Cezmi yiğit bir sipahi olduğu kadar, bilgin bir şairdir

Kiralık Konak

KİTABIN ADI KİRALIK KONAK KİTABIN YAZARI Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ VE ADRESİ İletişim Yayınları Klodfarer Caddesi İletişim Han No: 7 Cağaloğlu 34400 İSTANBUL BASIM TARİHİ 20. Baskı 1999 İSTANBUL KİTABIN KONUSU Türk toplumunun tarihsel gelişim sürecinde ilk belirtileri XVIII. Yüzyılda görülen ve tanzimatla somutlaşan batılılaşma hareketleri buna bağlı olarak hayat tarzı, değerler

Beyaz Gemi

KİTABIN ADI : BEYAZ GEMİ KİTABIN YAZARI : CENGİZ AYTMATOVYAYIN EVİ VE ADRESİ : ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. Klodfarer Caddesi 40/7 Divanyolu-İstanbulBASIM YILI : 19911.KİTABIN KONUSU : Roman, San-Taş Vadisi’nde etrafındaki beş-altı insanla yaşamak zorunda olan,

Onlar Da İnsandı

KİTABIN ADI : ONLAR DA İNSANDI KİTABIN YAZARI : CENGİZ DAĞCI YAYIN EVİ : VARLIK YAYINLARIBASIM YILI : 1974SAYFA SAYISI : 4781.KİTABIN KONUSU: KOMÜNİZM AKIMLARININ ETKISINDE BULUNAN KIRIM’IN BİR KÖYÜNDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ BİR AİLENİN BAŞINDAN GEÇEN OLAYLAR2.KİTABIN ÖZETİ: KIZILTAŞ KÖYÜ’NDE YAŞAYAN BEKİR ÇİFTÇİ BİR AİLENİN

Gelibolu

1. ESERİN ;ADI: GELİBOLUYAZARI: Buket UZUNERSAYFA SAYISI: 318BASKI YILI: 1998BASILDIĞI YER: Remzi KitabeviKONUSU: Çanakkale Savaşlarında şehit olan dedesinin kayıp mezarını bulmak için uğraşan Yenizelandalı Viktorianın öyküsü…2. ESERİN KISA ÖZETİ: Viktoria Taylor Çanakkle savaşlarında şehit olan dedesinin mezarını bulmak amacıyla Yenizelanda’dan Geliboluy’a gelmiştir. Rehberi Mehmet ile

Dağa Çıkan Kurt

KİTABIN ADI Dağa Çıkan KurtKİTABIN YAZARI Halide Edip AdıvarYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Yayın Evi A.ŞBASIM YILI 19841.KİTABIN KONUSU: Dağa Çıkan Kurt adlı eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş savaşı yıllarında başımızdan geçen olayların bazıları Halide Edip tarafından kaleme alınmış, binbir zorlukla ve mücadele ile yeniden kurunlan bu anavatanın anlatılan Türk büyükleri dışında

Geçmişin Geleceği

KİTABIN ADI Geçmişin Geleceği KİTABIN YAZARI Melih Cevdet ANDAY YAYINEVİ VE ADRESİ İmgeBASIM TARİHİ Birinci Basım EKİM 1999 KİTABIN KONUSU: Yazar kitabında divan şiirinin gittikçe unutulduğunu, şimdiki şairlerin ise şiir çevrimleri yapmaya başladığını fakat bunda başarılı olamadıklarından bahsediyor. Kitabın akışı içerisinde müstehcenliğin ilkel bir düşünce kavramı içinde roman

Aldatacağım

KİTABIN ADI ALDATACAĞIMKİTABIN YAZARI Esat Mahmut KARAKURTYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKILAP ve AKA KİTAPEVİ İSTANBULBASIM YILI 19831.KİTABIN KONUSU: İnsanları kandırmak amacıyla evlenen iki insanın ünlü bir yazarıda aldatmak istemeleri ve yazarın onlara verdiği ders konu edilmektedir.2. KİTABIN ÖZETİ:Macit Bey ünlü bir yazardır.Bir gün kitabı ile uğraşmakta iken telefonu çalar.Kitaba o kadar

Fedailerin Kalesi Alamut

KİTABIN ADI : FEDAİLERİN KALESİ ALAMUTKİTABIN YAZARI : WLADIMIR BARTOLYAYIN EVİ VE ADRESİ: YURT KİTAP YAYIN-CAĞALOĞLU/İSTANBULBASIM YILI : 2.BASIM AĞUSTOS 19981.KİTABIN KONUSU: Büyük Selçuklu Devleti’ni çöküşe hazırlayan, İsmaili öğretisiyle Hasan İbn-i Sabbah’ın sıfırdan vücuda getirdiği saltanatının hikayesi.2.ROMANIN ÖZETİ: Hasan İbn-I Sabbah, Hz. Ali taraftarı olan birisidir ve

Dağa Çıkan Kurt

KİTABIN ADI Dağa Çıkan KurtKİTABIN YAZARI Halide Edip AdıvarYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Yayın Evi A.ŞBASIM YILI 19841.KİTABIN KONUSU: Dağa Çıkan Kurt adlı eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş Savaşı yıllarında başımızdan geçen olayların bazıları Halide Edip tarafından kaleme alınmış, binbir zorlukla ve mücadele ile yeniden kurunlan bu anavatanın anlatılan Türk büyükleri dışında

Bir Tereddütün Romanı

BİR TEREDDÜTÜN ROMANI Kitabı tekrar eline aldı.“Adam yarı baygın bir halde yatağında yatmaktaydı. Göz kapaklarındaki ağırlık adamın nerede olduğu bilincine ulaşmasına engel olmaktaydı. Çok hastaydı. Ayağa kalkıp da birisinin doktor çağırmasını isteyemeyecek kadar bitkin bir halde yatağa mahkum olmuştu. Çevresindeki insanlar ikide bir çay iç, açılırsın ,çay diyorlardı. Adam, buz gibi olmuş

Sefiller

KİTABIN; Adı :Sefiller Yazarı :Victor HUGO Sayfa Sayısı :1478 Boyutları :195 X 127 X 115 Yayınevi :Oda Yayınları Basıldığı Yer :İstanbul Basıldığı Tarih :Nisan 2000 Fiyatı 25 milyon Konusu :Bir kürek mahkumunun on dokuz yılını harcadığı eski günlerine geri dönmemek için sürekli kaçışını ve kaçarken de

Cezmi

KİTABIN ADI CEZMİKİTABIN YAZARI NAMIK KEMALYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKİLAP ve AKA KİTABEVLERİ–Ankara cad. 95 İST.BASIM YILI 19851. KONUSU: Kitapta genç, cesur, vatanını ve milletini herşeyden daha çok seven bir yiğidin devleti için yaptıkları ve savaştaki kahramanlıkları anlatılıyor .2.KİTABIN ÖZETİ:Cezmi yiğit bir sipahi olduğu kadar, bilgin bir şairdir

Yaprak Dökümü

KİTABIN ADI YAPRAK DÖKÜMÜYAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ İNKILÂP VE AKA-İSTANBULBASIM YILI 19831.KİTABIN KONUSU: Eserin konusu, gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır. Yazar bu romanla okuyucuya;çılgın hayallerin,maddî israfların,gereksiz özentilerin hüküm sürdüğü bir ailede çöküntülerin başlayacağı mesajını verir.Yaprak

Ateşten Gömlek

Kitabın Adı :Ateşten Gömlek Kitabın Yazarı :Halide Edip Adıvar Yayın Evi ve Adresi :Halit Işıklıgil Kağıtçılık ve Kitapçılık - İstanbul Basım Yılı :1954 1. Kitabın konusu: İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır. 2. Kitabın özeti: Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin

Kiralık Konak

KİTABIN ADI KİRALIK KONAK KİTABIN YAZARI Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ VE ADRESİ İletişim Yayınları Klodfarer Caddesi İletişim Han No: 7 Cağaloğlu 34400 İSTANBUL BASIM TARİHİ 20. Baskı 1999 İSTANBUL KİTABIN YAYIM MAKSADI Türk toplumunun tarihsel gelişim sürecinde ilk belirtileri XVIII. Yüzyılda görülen ve tanzimatla somutlaşan batılılaşma hareketleri buna bağlı olarak hayat tarzı,

Ateşten Gömlek

Kitabın Adı :Ateşten Gömlek Kitabın Yazarı :Halide Edip Adıvar Yayın Evi ve Adresi :Halit Işıklıgil Kağıtçılık ve Kitapçılık - İstanbul Basım Yılı :1954 1. Kitabın konusu: İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır. 2. Kitabın özeti: Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin

İntibah

Kitap Adı : İntibah Kitabın Yazarı : Namık Kemal Yayım evi ve Adres : Başbakanlık Yayımevi - Ankara 1. Kitabın Konusu: Namık Kemal İntibah romanında ahlaki ve terbiyeli bir gaye gütmüştür. İradeli bir insanın dünyaya hükmedeceğine inan Kemal, bu eserinde iradesiz bir gencin nasıl kendisi ile beraber başkalarınıda felakete sürükleyebileceğini ortaya koymak istemiştir;fakat Namık

Cadı

Kitabın Adı: CADIKitabın Yazarı: Hüseyin Rahmi GürpınarYayınevi: Özgür Yayınları - Ankara Cad. 31/2 Cağaloğlu-istanbulBasım Yılı: Altıncı Basım - Ekim 1996KİTABIN KONUSU: Binnaz Hanım, öldükten sonra dirilerek, ölümünden sonra hemen evlenen kocası Naşit Nefi Efendi’ye yaşamı zehir eder.KİTABIN ÖZETİ: Fikriye Hanım kocasını öldükten sonra, küçük kızıyla birlikte dayısının evine yerleşmiştir. Bu

Güneydoğu’dan Öyküler 1

KİTABIN ADI : Güneydoğu’dan Öyküler 1 KİTABIN YAZARI : Hakan EVRENSEL YAYINEVİ VE ADRESİ : Ümit Yayıncılık Ltd.Şti.-Konur Sok.27 / 1 06640 Kızılay / ANKARA BASIM TARİHİ : MART 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI : “Güneydoğu’dan Öyküler” Türkiye’nin en büyük sorunun bir yönünü bizzat yaşamış yüzbinlerce insanın yüzbinlerce anılarından sadece bir kaçını içermektedir. Büyük çoğun- luğu hala devlet memuru

Dudaktan Kalbe

KİTABIN ADI DUDAKTAN KALBEKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKILAP KİTAP YAYIN SANAYİ VE TİC. A.Ş. ANKA BASIM MATBAĞACILARSİTESİ NO:38 BAĞCILAR-İSTANBULBASIM YILI 21 Baskı1. KİTABIN KONUSU: "Kınalı Yapıncak", Lamia'nın bestekâr Kenan'la yıllarca süren acı ve tatlı aşklarının öyküsü2. KİTABIN ÖZETİ: DUDAKTAN KALBE Hüseyin Kenan ;ince, uzun, mavi gözlü, esmer tenli, durgun

Yaprak Dökümü

KİTABIN ADI Yaprak DökümüKİTABIN YAZARI Reşat Nuri GÜNTEKİNYAYIN EVİ İnkılâp ve Aka-İstanbulBASIM YILI 19831.KİTABIN KONUSU: Gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır.2.KİTABIN ÖZETİ : Ali Rıza Bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir insandır. Prensipleri kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki

Adı Aylin

KİTABIN ADI ADI AYLİNKİTABIN YAZARI Ayşe KULİNYAYINEVİ Remzi Kitapevi AŞ.BASIM TARİHİ 19991.KİTABIN KONUSU : Bu kitap, kökleri Giritli Deli Mustafa Naili Paşaya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Aylin DEVRİMEL ‘in fırtınalı yaşamının öyküsüdür.2.KİTABIN ÖZETİ : Lise yıllarında uzun boylu ve sıka bir kız olan Aylin zamanla güzelleşmiş ve bir gün Esma teyzesinin daveti üzerine Paris’te bir otelde

Vahşi Bir Kız Sevdim

ESERİN ADI: VAHŞİ BİR KIZ SEVDİMKİTABIN YAZARI: ESAT MAHMUT KARAKURTYAYINEVİ VE ADERESİ: İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ KOLL.ŞTİ. ANKARA CAD.NO :95 –İSTANBULBASIM YILI: 1980 ( İLK 1926 )KİTABIN KONUSU : Balkan harbi yıllarında bir türk subayı ve bulgar kızının aşkı anlatılıyor.KİTABIN ANA FİKRİ :Aşkın ferman dinlememesidir.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Adil bey yakışıklı bir

Mai ve Siyah

KİTABIN ADI :MAİ ve SİYAHKİTABIN YAZARI :HALİD ZİYA UŞAKLIGİLYAYINEVİ :İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİBASIMYILI :19801.KİTABIN KONUSU:Hayalleri olan bir gencin lise son sınıfta babasını kaybetmesiyle hayallerinin yıkılışı ve beraberindeki hayat mücadelesi.2.KİTABIN ÖZETİ: Ahmet Cemil,babasının ölümünden sonra,binbir güçlükle okulu bitirir ve kız kardeşini ve

Acımak

KİTABIN ADI ACIMAKKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ İNKILAP YAYIN EVİBASIM YILI 19991)KİTABIN KONUSU: Küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusu olmayan bir öğretmeni anlatıyor.2)KİTABIN ÖZETİ:Zehra adında bir öğretmen çok acımasız bir karaktere sahipti.Öğrencilerine her zaman kötü davranıyordu. Bir gün babasının öldüğünü duydu.Babasının evine gitti.Fakat hiçbir

Ankara

Kitabın Adı : ANKARAKitabın Yazarı : Yakup Kadri KARAOSMANOĞLUYayın Evi : İnkılapBasım Yılı : 19821-)Kitabın Konusu :Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’nun Ankara romanı ütopik bir romandır. Bu romanda yazarın özlediği, özlemini çektiği geleceğin Ankara’sı dolayısı ile Türkiye’sidir.2-)Kitabın Özeti : Cumhuriyet inkılabı ile birlikte Anadolu’nun yeniden dirilişi yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu

Toprak Uyanırsa

KİTABIN ADI TOPRAK UYANIRSAKİTABIN YAZARI ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİRYAYIN EVİ VE ADRESİ REMZİ KİTABEVİ \ İSTANBULBASIM YILI 19931.KİTABIN KONUSU Bir öğretmenin emekli olduktan sonra başından geçen olayları;bir öğretmenin görevlerini,yapması gereken şeyleri anlatan bir kitaptır. 2.KİTABIN ÖZETİ Olayın içinde geçen öğretmen,aslında emekli olmuş

Bugünün Saraylısı

Kitabın Adı : BUGÜNÜN SARAYLISIKitabın Yazarı : Refik Halit KARAYYayın Evi : İnkılapBasım Yılı : 19851-)Kitabın Konusu :Orta gelirli İstanbul’da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akrabanın kızı olarak gelen bir kız ve bu ailenin yargı değerlerini nasıl alt üst edişi konu ediliyor.Kızın aileye gelir olarak sağladığı katkılar,kaprisleri ve güzel olmasından dolayı bir çok talip

Semerkant

KİTABIN ADI SEMERKANTKİTABIN YAZARI AMIN MAALOUFYAYIN EVİ VE ADRESİ YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK1. LEVENT İSTANBULBASIM YILI 19981. KİTABIN KONUSU : Ömer Hayyam ‘ ın Semerkant ‘ a gelişi ; burada yaşadıkları ve tarihe damgasını vuran eserinin oluşması.2. KİTABIN ÖZETİ : Roman 11. yy’da yaşamış olan İranlı bilge ozan ömer Hayyam ‘ ın hayatı ve Rubaiyat ‘ ının öyküsünü anlatmaktadır.

Bir Kadın Düşmanı

KİTABIN ADIBİR KADIN DÜŞMANIKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ VE ADRESİ İSTİKLAL YAYIN EVİ / İSTANBULBASIM YILI 19971. KİTABIN KONUSU : İlk evliliğinde yaşadığı kötü olaylar sonucu kadınlarn hepsine önyargılı bakan ve onları değersiz gören İskender ‘in başından geçenler anlatılmaktadır.2. KİTABIN ÖZETİ : Kitap, İskender adlı orta yaşlı bir adamın başından geçenleri anlatmaktadır.

Kaşağı

KİTABIN ADI : KAŞAĞIKİTABIN YAZARI :ÖMER SEYFETTİNYAYIN EVİ VE ADRESİ: ŞAFAK YAYIN EVİ İSTANBULBASIM YILI :19971. KİTABIN KONUSU: Kardeşine iftira atıp, onun ölümünden sonra vicdan acabıyla yanıp tutuşan bir çocuğun dramı anlatılmaktadır.2. KİTABIN ÖZETİ: Annesi, İstanbul'a gittiği için kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Hasan'la artık Dadaruh'un

Çatıdaki Nefes

KİTABIN ADI ÇATIDAKİ NEFESKİTABIN YAZARI W.C. ADREWSYAYIN EVİ VE ADRESİ ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİYAYIN EVİ VE ADRESİ 19911.KİTABIN KONUSU: Şanssızlıklarla dolu, genç bir kızın başından geçen talihsiz olayları anlatmaktadır.2.KİTABIN ÖZETİ:Dawn, üvey annesi,babası ve ağabeyi ile yaşamaktadır, fakat bunu bilmemektedir. Ağabeyi Jimmy ona yakın ilgi göstermektedir. Fakir bir aile olan Longchamp’lar,

Eksik Parçalar

KİTABIN ADI : EKSİK PARÇALAR KİTABIN YAZARI : JOY FIELDINGYAYIN EVİ VE ADRESİ : BİLGE KÜLTÜR SANAT, CAĞLOĞLU / İSTANBULBASIM YILI : EYLÜL 2000 KİTABIN KONUSU: Yazar, kahramanı Kate Sinclar’ın sıradan yaşamı ile gerilim dolu vahşi bir dünya arasındaki o ince çizgiyi ustalıkla çizmiştir.KİTABIN ÖZETİ: Romanın baş karekteri Kate bir

Aşk-ı Memnu

KİTABIN ADI AŞK-I MEMNUKİTABIN YAZARI HALİD ZİYA UŞAKLIGİLYAYIN EVİ İNKILAP YAYIN EVİBASIMYILI 1993 1) KİTABIN KONUSU: Bihter ve Behlûl arasındaki yasak aşkı anlatan bir romandır. 2) KİTABIN ÖZETİ: Roman Peyker ve Nihat Beyin evlenmesiyle başlar. Peyker ve Bihter’in annesi Firdevs Hanım duldur ve Adnan Beye gizliden ilgi duymaktadır. Ancak Adnan Bey Bihter’den çok

Akşam Güneşi

KİTABIN ADI AKŞAM GÜNEŞİKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ VE ADRESİ İNKİLAP YAYINEVİ ,CAĞALOĞLU/İSTANBULBASIM YILI 19821.KİTABIN KONUSU: Eser, hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor.2.KİTABIN ÖZETİ: Necati küçük yaşta annesini ve babasını kaybedene kadar ailesiyle birlikte Büyükada’da yaşar. Amcası onu İstanbul’a yanına alır ve

Ateşten Gömlek

KİTABIN ADI ATEŞTEN GÖMLEKKİTABIN YAZARI HALİDE EDİP ADIVARYAYIN EVİ ATLAS YAYIN EVİBASIMYILI 19821) KİTABIN KONUSU: İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatıyor.2) KİTABIN ÖZETİ: İzmir’in işgalinde Yunanlıların, kocasını ve oğlunu öldürmeleri üzerine önce İstanbul’a gelen ve sahip olduğu

Damga

Kitabın;Adı:DamgaYazarı:Reşat Nuri GÜNTEKİNKitapevi:İnkilap KitapeviBasım Yılı:19831.Kitabın Konusu: Hikayenin kahramanı İffet,küçük yaşlardan itibaren çok neşeli ,hareketli bir çocuktur.Yaşı büyüdükçe olgunlaşır ve fikirleri de giderek değişik bir boyuta geçer.O, ailesi gibi saraylı veya padişaha bağlı değil ;hürriyet taraftarı ,demokratik aydın bir kişi olmak istemektedir.2.Kitabın Özeti:

Dudaktan Kalbe

KiTABIN ADI DUDAKTAN KALBEKiTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİN YAY. EVi VE AD. VARLIK YAYINLARIBASIM YILI 1973 1. KİTABIN KONUSU : Gerçek sevgiyi anlayamamış bir gencin düştüğü bunalım anlatılmaktadır.2. KİTABIN ÖZETİ : Saip Paşa İzmir’in önde gelen tanınmış kişilerinden, belediye başkanlığı yapmış birisidir. Saip Paşa’ nın yeğeni Hüseyin Kenan dayısının zoruyla mühendis olmuş daha sonra

Gülnihal

KİTABIN ADI GÜLNİHALKİTABIN YAZARI NAMIK KEMALYAYIN EVİ VE ADRESİ BERİKAN YAYINLARI/ANKARABASIM YILI 20001.BASIM YILI:Mal ve iktidar kavgası içindeolan kişinin etrafa zararlarını ve entrikaları ve bunların sonucunda çıkan olayları halka zararları.2.KİTABIN ÖZETİ: Gülnihal İsmet’in kendisini dikket etmesini söyler.Muhtar Bey’in canı gerçekten tehlikededir.Gülnihal bunları yıllardır kazandığı

Uzun Beyaz Bulut Gelibolu

KİTABIN ADI Uzun-Beyaz-Bulut GELİBOLUKİTABIN YAZARI Buket UZUNERYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Kitapevi AŞ. / Selvili Mescit Sok. No:3 Cağaloğlu/İSTANBULBASIM YILI Ekim, 20011.KİTABIN KONUSU : Çanakkale Savaşları’nda ölen büyük dedesinin kayıp mezarını aramak için Gelibolu’ya gelen Yeni Zelandalı genç bir kadın ve Çanakklale Milli Parkı’nda bastonuyla dolaşan ninenin seksen beş yıllık

Çalıkuşu

KİTABIN ADI : ÇALIKUŞU KİTABIN YAZARI : REŞAT NURİ GÜNTEKİN KİTABIN YAYIN EVİ : ÖTÜKEN KİTABIN SAYFASI : 195 KİTABIN BASIM TARİHİ : 1982 KİTABIN ANA FİKRİ : Zor şartlara rağmen, insanlar isterlerse her zorluğun üstesinden gelebilirler.

Panoroma

KİTABIN ADI : PanoramaYAZAR : Yakup Kadri KARAOSMANOĞLUYAYIN EVİ : İetişim YayınlarıYAYIN EVİ ADRESİ : İletişim yayıncılık AŞ. Klodfarer Cad. No:7 İletişim Hn Cağaloğlu-İST. Tel: 520 14 53-54-55BASIM YILI :1987KİTABIN KONUSU:Düşünce ve eylem yönünden halk tarafından yapılmayan, gerçekleri sadece aydınların görebilidiği, Atatürk’ün halkın ona olan güveni sayesinde

Türk'ün Areşle İmtihanı

KİTABIN ADI TÜRK’ÜN AREŞLE İMTİHANIKİTABIN YAZARI HALİDE EDİP ADIVARYAYIN EVİ VE ADRESİ REMZİ KİTABEVİBASIM YILI 1994 1.KİTABIN KONUSU:Türk insanına kurtuluş savaşı zamanında yapılan eziyetlerin ve işkencelerinin anlatıldığı; ve bu savaş esnasında insanımızın verdiği milli mücadeleyi ortaya koyan bir kitaptır. 2.KİTABIN ÖZETİ:Türk insanı İstanbulun işgalinden sonra çok kötü eziyetler

Bomba

KİTABIN ADI : BOMBA KİTABIN YAZARI : ÖMER SEYFETTİN YAYIN EVİ : BİLGİBASIM YILI : 1990KİTABIN KONUSU Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girdiği devirde, sınır boyların da bulunan halkın yaşantıları kısa hikayeler şeklinde anlatılmaktadır. Benim anlatacağım hikayede de İtalyan gibi yetiştirilen bir çocuğun gerçek tarihini öğrenmesini anlatmaktadır.KİTABIN

Son Tren

KİTABIN ADI : SON TRENKİTABIN YAZARI : ESAT MAHMUT KARAKURTYAYIN EVİ : İNKILAP ve AKA YAYIN EVLERİADRESİ : İNKILAP VE AKA KİTAP EVLERİ KOLL. ŞTİ. ANKARA CAD. NO:95 İSTANBULBASIM :ALTINCI BASIMKİTABIN KONUSU :Kitap Nevzat adındaki kötü bir kadınla çok yakışıklı ve aynı zaman da çok namuslu bir genç olan Rıdvan beyin tanışması sonrası yaşamış oldukları bir çok kötü durumu anlatmaktadır.Rıdvan

Aşk Bekliyor

KİTABIN ADI : AŞK BEKLİYORKİTABIN YAZARI : KERİME NADİRYAYIN EVİ VE ADRESİ: GÜL MATBAASI-İSTANBULBASIM YILI : 19811.KİTABIN KONUSU:Kitab, cem adlı bir gencin hayatını anlatıyor. Bu hayat öyle bir hayat ki,her tad var. aşkın,sevginin acının en büyüklerini yaşıyor bu insan. 2.KİTABIN ÖZETİ:Annesini yeni kaybetmiş olan Cem, gaddar bir üveyannenin

Gurbet Hikayeleri

KİTABIN ADI GURBET HİKAYELERİKİTABIN YAZARI REFİK HALİD KARAYBASIM YILI 1980BASIM YERİ İNKILAP VE AKA KİTAPEVLERİ1.KİTABIN KONUSU :Kitabın konusunu bir veya birden fazla kişinin başından geçmiş, yaşanmış olaylar oluşturmaktadır. Memleket özlemi kitapta çok olarak işlenmiş konular arasındadır.2.KİTABIN ÖZETİ :Eskici :Hasan adında bir çocuk vardır ve İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’da yaşarken

Erikler Çiçek Açtı

Kitabın Adı : ERİKLER ÇİCEK AÇTIKitabın Yazarı : ESAT MAHMUT KARAKURT Yayın Evi ve Adresi : İnkılap ve Aka kitapevleri Koll. Şti. İstanbulBasım Yılı : 1978 1.Kitabın Konusu : Orhan Bey isminde birisinin, Hong Kong’a giderken uçakta yaşadıklarını ve Çinde birbirini tam manasıyla tanımayan iki insan arasındaki

Korkunç Yıllar

KİTABIN ADI:KORKUNÇ YILLARKİTABIN YAZARI:CENGİZ DAĞCIYAYIN EVİ VE ADRESİ:VARLIK YAYINLARI,EKİN BASIMEVİ, İSTANBUL.BASIM YILI:MART,1959KİTABIN KONUSU: Kırımlı bir Türk subayının hayatı, özellikle esir olduğu yıllar konu edilmiştir.KİTABIN ANAFİKRİ:Türklerin bağımsızlıkları ve vatanlarına ne kadar çok düşkün oldukları belirtilmiştir.KİTAPTAKİ OLAY VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Kahramanımız Sadık

Çölde Bir İstanbul Kızı

ESERİN ADI: ÇÖLDE BİR İSTANBUL KIZIKİTABIN YAZARI: ESAT MAHMUT KARAKURTYAYINEVİ VE ADERESİ: İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ KOLL.ŞTİ. ANKARA CAD.NO :95 –İSTANBULBASIM YILI: 1980 ( İLK 1926 )KİTABIN KONUSU : Arabistan çöllerinde yaşanan ilginç bir aşk hikayesidir.KİTABIN ANA FİKRİ :Aşkın ferman dinlememesidir.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Melike bir subay kızıdır, hayatta her

Yaprak Dökümü

KİTABIN ADI YAPRAK DÖKÜMÜKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ İNKILAP VE AKABASIM YILI 1983SAYFA SAYISI 1441.KİTABIN KONUSU:Eğlence,gereksiz yere para harcama ,modaya olan düşkünlük ve gereksiz yere para harcanması sonucu bir ailenin yaşadığı maddi sıkıntılar ve bunun sonucu dağılan bir aile.2.KİTABIN ÖZETİ:Ali Rıza Bey,kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmayı istemediği için

Nehrin Dönemeci

KİTABIN ADI Nehrin Dönemeci KİTABIN YAZARI V.S.NAIPAUL YAYINEVİ VE ADRESİ İletişim Yayınları Cağaloğlu / İSTANBUL BASIM TARİHİ 1999 1.KİTABIN KONUSU:Olaylar Afrika’da bir sahil kıyısında geçmektedir. O zamanki Afrikanın durumunu ve insanlarını ,ordaki hayatı konu alan kitapta olaylar tamamen ticaret düşkünü biri olan Selim’in etrafında dönmektedir. Selim’in nehrin dönemecindeki kasabada bir

Fatih - Harbiye

KİTABIN ADI :Fatih-HarbiyeKİTABIN YAZARI :Peyami SAFAYAYIN EVİ VE ADRESİ :Ötüken Neşriyat A.Ş./İstiklal Cad. Ankara Han 99/3 80060 Beyoğlu-İSTANBULBASIM YILI :19991.KİTABIN KONUSU:Kitap,zamanla batılılaşma cereyanının büyük bir gayretle eski medeniyete bağlı İstanbul semtlerini hırpaladığını ortaya koyarken,medeniyetler arası çatışmaların ailelere

Sodom Ve Gomore

KİTABIN ADI : SODOM VE GOMORE KİTABIN YAZARI : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLUBasım Yılı :1984 Basım Yeri :İstanbulBASIM EVİ : İLETİŞİM (6.Basım İletişim Yayınları)FİYATI :4.500.000KİTABIN ANAFİKRİ : Mütareke dönemi İstanbul’unda işgal kuvvetleri işbirlikçisi Sami Bey ailesi ve

Medyum

KİTABIN ADI MEDYUMKİTABIN YAZARI STEHHAN KINGYAYIN EVİ VE ADRESİ ALTIN KİTAPLAR YAYIN EVİBASIM TARİHİ 1997 KİTABIN KONUSU:Kitap, Otelde yaşamaya başlayan Danny ve ailesinin başından geçenolayları konu alıyor. KİTABIN ÖZETİ: MEDYUM Jack Torrance arkadaşı Albert Shockley’in yardımıyla Overlook Otel’inde bir iş bulmuştu.Otelde kışlık bakıcı olarak görev yapacaktı.Kış

Çalıkuşu

KİTABIN ADI ÇALIKUŞUKİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYINEVİ ve ADRESİ İNKILAP ve AKA YAYINEVİ\ -BASIM YILI 19821. KİTABIN KONUSU : Feride isimli bir genç kızın Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesi ve başında geçen bazı olaylar.2. KİTABIN ÖZETİ : Pek küçük yaştayken annesi ölen Feride, babası da sınır sınır dolaşan bir subay olduğu için büyükannesinin yanında büyümüştür. Okul çağına

Dudaktan Kalbe

ESERİN ADI :DUDAKTAN KALBEYAZARI :REŞAT NURİ GÜNTEKİNYAYIN EVİ :İNKILÂP YAYIN EVİ KİTABIN ÖZETİ Saip Paşa, İzmir’ de tanınmış birisidir. Arasırada belediye başkanı seçilmiştir. Hüseyin Kenan adında bir yeğeni vardır. Hüseyin dayısının zoru ile okumış ve mühendis olmuştur. Hüseyin çocukluğunu Bozkaya bağlarıbda geçirmiştir. Buradaki

Lider ve Demagog

KİTABIN ADILider ve DemagogKİTABIN YAZARI Şevket Süreyya AYDEMİRYAYIN EVİ VE ADRESİ Remzi Kitapevi A.Ş.Selvili Mescit Sok.No.:3 / 34440Cağaloğlu / İSTANBULBASIM TARİHİ Eylül 1997KİTABIN YAYIM MAKSADI Türkiye’de uzun yıllar boyunca temelde değişiklikler olmadığını görüpte karamsarlığa düşenlere; Türk milletinin büyük önderi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yolunda yürüyerek yeni ufuklara ve modern

Kente Giden Yol

KİTABIN ADI :KENTE GİDEN YOLKİTABIN YAZARI :NATHALİA GİNZBURGYAYIN EVİ VE ADRESİ : CAN YAYIEVİ ,Ankara Caddesi 40. katÇağaloğlu /İSTANBULBASIM YILI :19881)KİTABIN KONUSU:Kitap şehir yaşantısına çok fazla özenen Delia isminde bir kızın başından geçen olayları anlatmaktadır.2)KİTABIN ÖZETİ: Kitapta Delia isminde , şehir yaşantısını çok seven

Mavi Tüy

KİTABIN ADI : MAVİ TÜYKİTABIN YAZARI:RICHARD BACHYAYINEVİ : ARKADAŞBASIM YILI :1996KİTABIN KONUSU:Gönülsüz bir mesihin serüvenleri.1. ESERİN ÖZETİ : Rıchard isteyenlere uçma zevkini tattırak para kazanan, eski çift kanatlı bir uçağın pilotuydu.Uçağıyla değişik yerleri gezerek müşteri buluyordu. Gene müşteri bulmak için gittiği Ferris’te DonaldShimoda adında kendisiyle aynı işi yapan bir

Çalıkuşu

KİTABIN ADI :ÇALIKUŞUKİTABIN YAZARI :REŞAT NURİ GÜNTEKİNSAYFA ADEDİ :408BASIM YILI/YERİ :1993/İNKILAP KİTABEVİ YAYIN SANAYİYAYINEVİ :İNKILAP KİTABEVİ YAYINEVİ ADRESİ:ANKARA CAD. 95-34410 İSTANBULKİTABIN FİYATI :7.000.000KİTABIN ÖZETİ: Henüz on iki yaslarında olan Feride ilkokula gidiyordur. Yaşıtlarından daha farklı davranan, çevresinin gözünde yaramaz,

Cemile

KİTABIN ADI : CEMİLEKİTABIN YAZARI : CENGİZ AYTMATOVYAYIN EVİ : ÖTÜKENBASIM YILI : 1990SAYFA SAYISI : 64KİTABIN KONUSU: Danyar ve Cemile’nin gönlü bir tesadüftür birleşir, bilinmezlik ikliminde. Gizliden gizliye severler birbirlerini. Önceleri kendilerine dahi itiraftan korkarlar. Lakin aşkın sis perdesi her ikisini de sarmıştır bir kere. Cemile adlı bu roman:Cepheden yeni dönen Danyar ile kocası

Canan

KİTABIN ADI :CANANKİTABIN YAZARI :PEYAMİ SAFAYAYIN EVİ :ÖTÜKENT NEŞRİYAT YAYIN EVİBASIM YILI :19891.KİTABIN KONUSU: Romanda; o zamanki Batı’ya hayran olma modasına uyan ve sonunda gerçeği kabullenip kendi özüne dönen, bir zamanlar aşkın gözünü kör ettiği Lâmis ve onu her yönde kullanan, bütün iyi niyetinden faydalanan Canan karekterleri dikkat çekmekte ve romanın hazzınnı bu iki karekter

Star

KİTABIN ADI : STARKİTABIN YAZARI :DANIELLE STEELYAYIN EVİ VE TARIHI :ANKA OFSET Cemalnadir Sok.24 Calaloğlu – İSTANBUL 1991KİTABIN KONUSU : AŞK ROMANIROMANIIN ÖZETİ :Bu roman Crystal adlı bir kızın hayat oyküsünden bahsediyor . Onun nasıl

Küçük Ağa

KİTABIN ADI : KÜÇÜK AĞAKİTABIN YAZARI : TARIK BUĞRAYAYIN EVİ : ATLAS YAYIN EVİBASIM YILI : 19881. KİTABIN KONUSU : Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü,heybetini kaybetmeye başlamış,isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.Kitapta , bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak ,kurtuluş

Ataçağ

KİTABIN ADI : ATAÇAĞYAZAR ADI : Cem KAPYALIYAYINEVİ : ADA KİTABEVİBASIM TARİHİ : 19961. KİTABIN KONUSU:Kitapta, birçok sorunlarla karşılaştığımız günümüz Türkiyesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde ve Cumhuriyet’in başlarında canla başla mücadele etmiş olan genç Türkiye arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır.2. KİTABIN ÖZETİ:Ataçağ, Can Kapyalı’nın 1905 ile 1938 yılları arasına

Erikler Çiçek Açtı

KİTABIN ADI : ERİKLER ÇİÇEK AÇTI KİTABIN YAZARI : ESAT MAHMUT KARAKURT KİTABIN YAYIN EVİ VE ADRESİ : İNKILAP VE AK KİTABEVLERİ KOLL.ŞTİ İstanbul, Ankara Caddesi, 95 KİTABIN BASIM TARİHİ : 1974 1.KİTABIN KONUSU : Kitap; gizli bir iş için, Hong-Kong’a

Solan Ümit

KİTABIN ADI : SOLAN ÜMİTKİTABIN YAZARI : KERİME NADİRYAYIN EVİ VE ADRESİ : İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ KOLL. ŞTİ. Ankara cad. No:95 İstanbulBASIM YILI : 1977/7 nci baskıKİTABIN KONUSU : Sitare adında genç ve güzel bir kızın, babası yaşındaki Profesör Ferruh Bey’e olan aşkının ve onunla evlenebilmek için beslediği

Bir Devrin Romanı

KİTABIN ADI : Bir Devrin Romanı KİTABIN YAZARI : Halide Nusret ZORLUTUNA YAYIN EVİ VE ADRESİ : Semih Matbaacılık Ltd. Şti. ANKARABASIM YILI : Haziran 19861.KİTABIN KONUSU: Yazarın yaşamış olduğu üç devri anlatıyor.2.KİTABIN ÖZETİ: Halide ilk okuma derslerini annesinden almaya başlamıştı. Halide ile dedesi devamlı İstanbul’un

Fatih - Harbiye

KİTABIN ADI : Fatih-HarbiyeKİTABIN YAZARI : Peyami SAFAYAYIN EVİ VE ADRESİ : Ötüken Neşriyat A.Ş./İstiklal Cad.Ankara Han 99/3 80060 Beyoğlu-İSTANBULBASIM YILI : 19991.KİTABIN KONUSU: Kitap, zamanla batılılaşma cereyanının büyük bir gayretle eski medeniyete bağlı İstanbul semtlerini hırpaladığını ortaya koyarken, medeniyetler arası çatışmaların ailelere kadar girerek babayı aynı dünyada bırakıp

Ankara

KİTABIN ADI AnkaraKİTABIN YAZARI Yakup Kadri KARAOSMANOĞLUYAYINEVİ VE ADRESİ İletişim Yayınları Cagaloğlu / İSTANBULBASIM TARİHİ 6. Basım 1983KİTABIN KONUSU Milli mücadele yıllarında Türk toplumunun Tanzimat'tan bu yana çeşitli dönemlerdeki toplumsal gerçekliğini sergilemiştir. KİTABIN ANAFİKRİ Yazar, romanda insanların büyük zorluklar içinden çıkıp rahata ulaştıklarında çektikleri zorlukları

Yaban

KİTABIN ADI : YABANKİTABIN YAZARI : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLUYAYIN EVİ : İLETİŞİM YAYINLARIBASIM YILI : 19901. KİTABIN KONUSU : , Milli Mücadele Dönemi’nde köylü ile aydın arasındaki kopukluk ve fark anlatılır.2. KİTABIN ÖZETİ : Romanda ana konu,bir Türk aydınının Kurtuluş Savaşı dönemindeki köy gerçeğiyle karsi karşıya

Hıçkırık

KİTABIN ADI : HıçkırıkKİTABIN YAZARI : Kerime NADİRYAYIN EVİ VE ADRESİ : Doğan Kitapçılık A.Ş. Hürriyet Medya Towers,34544 Güneşli-İSTANBULBASIM YILI : 20011.KİTABIN KONUSU: 1910’lu yıllarda geçen, öksüz bir çocuğun evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğuna karşı olan, ölesiye aşkı.2.KİTABIN ÖZETİ: Emeklilik yıllarını, evinde