Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık 16, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mora'nın Alınması ( 1460 )

Mora despotları burayı Osmanli Devletine'ne karşı yapılan saldırılarda üs olarak kullanıyordu. Ayrıca Mora Halkı ,Rum despotlarının baskılarına karşı Fatih'ten yardım istedi.Yapılan sefer sonunda;Modon,Koron ve Navarin limanları dışında,Mora Yarım adasıda da Osmanlının eline geçti

Sirbistan Seferi ( 1454 - 1459 )

Sırbistan Seferi

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı aleyhine ittifaklara katılan Sırbistan üzerine 1454 - 1459 yılları arasında seferler düzenledi.b Bu seferler sonunda Belgrad hariç tüm Sırbistan fethedildi.

Kardeşler Arası Taht Kavgaları ( Fetret Devri )

Osmanlı tarihinde 1402 ' den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme fetret devri denir. Bu dönemde Yıldırımın oğullarından Musa Çelebi , İsa Çelebi , Mehmet Çelebi ,ve Süleyman Çelebi aralarında üstünlük mücadelesi başladı. Şehzadeler arasında taht kavgası Bizans'ın işine geldiği için mücadeleyi sürekli körüklüyordu. Şehzadeler ise hükümdar olabilmek uğruna başta Bizans ve Anadolu Beyleri olmak üzere Venedik, Ceneviz, Sırp ve Bulgar gibi devletlere taviz vermek zorunda kaldılar.

Yıldırımın oğulları arasında yaşanan taht kavgalarını Mehmet Çelebi Kazandı ve 1453 yılında Osmanli İmparatoru oldu.

2. Kosova Savaşı ( 1448 )

2. Murat Varna Zaferi'nden sonra RUmeli'deki ilerleyişine devam etti.Mora'da Türk egemenliğini yeniden sağladı. Bu arada Arnavutluk'ta İskender Bey isyan etti.Osmanlı Devletinin bu isyanla uğraşmasını fırsat bilen Avrupalılar Varna yenilgisinin öcünü almak ve Osmanlı ilerleyişini durdurmak için yeniden haçlı ittifakı oluşturdular. Osmanlılar Erdel Voyvadasi Hünyani Yanoş komutasındaki yeni Haçlı ordusu ile Kosova Meydanı'nda yaptıkları savaşta büyük bir zafer kazandı.2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Tuna Nehri'nin güneyindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

Varna Savaşı ( 1444 )

Varna Savaşı

Küçük yaşta bir şehzadenin tahta geçmesini fırsat olarak gören Avrupa devletleri , Segedin Antlaşması'nı bozarak Haçlı Ordusu hazırladı. Macarlar ve Lehlilerin önderliğindeki haçlı ordusu , 1444'te Varna önlerine geldiğinde , Osmanli Devlet Adamlarının ve 2. Mehmet'in isteği doğrultusunda 2. Murat ordunun başına geçti. Osmanlı Ordusu , Varna'da karşılaştıkları haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı.Macar Krali Ladislas savaş sırasında öldü. Erdel Voyvadası Hünaydi Yanoş kaçtı.

Varna zaferi ,Osmanli Devleti'nin daha önce aldığı yenilgilerin izlerini sildi ve Balkanlarda'ki Osmanlı egemenliğini daha da arttırdı.

Ankara Savaşı ( Sebep ve Sonuçları ) 1402

Sebepleri :

Timur yaptığı seferler ile , Altın Orda Devleti ,İran ve Irak'ı ele geçirerek Osmanlı sınırına dayandı.Kuzey Hindistan'ıda aldı.Çin'e sefer yapmayı planlayan timur bu sefer öncesi batı sınırından emin olmak ve kendine rakip olarak gördüğü Osmanlı Devletini yok etmek istiyordu.

Savaş :

Timur'un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu Hükümdari Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdari Sultan Ahmet Celayir , Yıldırım'a ;Yıldırım'ın Anadolu Türk birliğini sağlama çalışırken beyliklere son verdiğini Anadolu Türk Beylikleri'de Timur a sığınmışlardı. Beyliklerin yeniden kurulmasını isteyen bu beylerin karşılıklı yaptıkları kışkırtmalarla, savaş kaçınılmaz hale geldi.

Timur 1400'de Anadolu'ya gelerek Sivas'ı ele geçirdi. Şehir muhafızlarını öldürdü.Yıldırım Beyezit durumu öğrenince harekete geçti. Sivas'tan ayrılan Timur, daha sonra Ankara'yı kuşattı. Osmanli Ordusunun Çubuk Ovasında olduğunu öğrenince oraya yöneldi.Sonuçta 2 ordu Ankara'nın Çubuk O…