Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık 9, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Niğbolu Savaşı ( 1396 )

Niğbolu Savaşı

Yıldırım Bayezit 1393'te Bulgar Krallığını ortadan kaldırarak, Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı'ya kattı.Böylece Osmanlı sınırları Tuna Nehri'ne kadar genişledi.Bosna ve Arnavutluk üzerine akınlar yapıldı. Osmanlı kuvvetlerinin macaristana kadar ilerlemesi ,İstanbul'un kuşatılması , Selanik'in fethedilmesi üzerine Osmanlıyı balkanlardan çıkarmak isteyen Avrupa Devletleri yeni bir Haçlı Ordusu hazırlayarak Niğbolu Kalesi'ni kuşattı.Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı Ordusu Niğbolu'ya geldi. 1396 yapılan savaşta haçlıları yenilgiye uğrattı.

Niğbolu zaferi , Osmanlı'nın Avrupadaki etkisini arttırdı.

1. Kosova Savaşı ( 1389 )

Çirmen Savaşı'nda Sırpları yenilgiye uğrattıktan sonra Balkanlar'da yeni fetihlere başlayan Osmanlı Akıncılarının yenilmesinden cesaret alan Balkan devletleri yeni bir haçlı ordusu hazırladılar. 1. Murat Bulgar Krallığını bu ittifaktan ayırmayı başardı.

Osmanlı Devleti'ni Balkanlar'dan çıkarmayı amaçlayan Haçlı ordusu , Kosova'da 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyula karşılaştı. Savaşta 1. Murat , haçlı kuvvetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Daha sonra, 1. Murat savaş alanını gezerken, bir sırp fedaisi tarafından hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferinden sonra Sırplar yeniden Osmanlı egemenliğini kabul etti. Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

1. Murat 'ın ölümü üzerine yerine Yıldırım Bayezit geçti.

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Yıldırım Bayezit

Yıldırım Bayezıd Temsili Resim

İstanbul'un Kusatilmasi

İstanbul'un kuşatılması

Yıldırım Bayezit'e karşı Karamanoğulları Beyliği ile ittifak yapan Bizans İmparatoru, bir yandan Anadolu'daki Türk beyliklerini, diğer taraftan da Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıyordu.Bu gelişmeler üzerine Yıldırım Bayezıt İstanbul'u karadan ve denizden kuşattı. Niğbolu savaşının çıkması üzerine, yapılan kuşatma kaldırıldı. Niğbolu Savaşı'ndan sonra İstanbul yeniden kuşatıldı. Yıldırım Bayezıt kuşatma sürerken Bizans'ın Karadeniz ile bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Osmanlı'nın elindeki toplar İstanbul'un surlarını yıkacak büyüklükte değildi. Ayrıca Anadolu'da ve Rumeli'de karışıklıklar çıkmıştı. Bu nedenlerle İstanbul kuşatması kaldırıldı. Bizans'ın Avrupa'dan yardım arayışlarının devam etmesi nedeniyle 1400 tarihinde tekrar gerçekleştirilen İstanbul kuşatması , doğuda görülen Timur tehlikesi üzerine kaldırıldı. Buna rağmen Bizans ile istenilen şartlarda bir antlaşma…

Edirne'nin Fethi ( 1362 )

Edirne'nin Fethi

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilerleyebilmesi için öncelikle Edirne'nin alınması gerekiyordu. 1. Murat, ilk iş olarak Bizanslıların ve Sırpların Edirne'ye yardım göndermelerini engellemek için önemli yolları ele geçirdi. Daha sonra Sazlıdere mevkisinde Bizans - Bulgar ordularını yenerek Edirne'yi fethetti. Edirne, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. Edirne'nin alınması Osmanlının Balkanlar'a kesin şekilde yerleştiğini göstermesi bakımından önemlidir. Ardından filibe ve Gümülcine'nin alınması Bizans'ın Sırp ve Bulgar devletleriyle kara bağlantısını kesilmiş oldu.

Türklerin Rumeliye Geçişi ( 1353 )

Türklerin Rumeli'ye Geçişi

Adalar Deniz'inde Bizans'ın sıkıştırıldığı bu dönemde Bizans tahti için mücadele eden Kantakuzen , Orhan Bey'den yardım istedi. Onun bu isteği Osmanlı Devleti'nin Rumeliye geçişini kolaylaştırdı. Orhan bey'in oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin yardımıyla Kantakuzen , Bizans imparatoru oldu.

Bizans İmparatoru Kantakuzen, Balkanlar'da çıkan ayaklandırmaların bastırılmasında, sırp ve bulgarlara karşı mücadelesinde Orhan Bey den yardım tekrar istedi. Bu yardımlar karşılığında Rumeli deki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara verdi(1353). Çimpe Kalesi bundan sonra Osmanlı Devleti'nin Rumelideki fetihlerinde üs olarak kullanıldı.

Çirmen Savaşı ( 1371 )

Çirmen Savaşı

Sırplar,Sırp Sındığı yenilgisinin intikamını almak için Osmanlı kuvvetleri üzerine yeniden saldırıya geçti.Çirmen mevkiinde yapılan savaş,Osmanlı Devleti’nin zaferi ile sonuçlandı .Çirmen Savası ile Makedonya’nın yolları açılmış,Bulgar kralı,ayrıca Makedonya’daki Sırp prensleri ve Bizans İmparatotu Osmanlı hakimiyetini tanımıştır.Böylece Osmanlıların Balakanlardaki fetihleri kolaylaşmıstır.

Maltepe ( Palekanon ) Savaşı ( 1329 )

Maltepe - Palekanon - Savaşı


Bursan'nın Orhan Bey tarafından fethedilmesinden sonra Osmanlı komutanlarından Karamürsel, Akçakoca , Gazi Abdurrhaman ve Yakup Alp , kocaeli yarımadası'ndaki kaleleri fethetti. Osmanlı kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'na yaklaşması ve İznik'i kuşatması üzerine Bİzanslılar, karşı saldırıya geçti.Bu gelişmeler üzerineİznik'i kuşatmış olan Orhan Bey, kuşatmayı kaldırarak Bizans üzerine yürüdü.İki ordu Maltepe'de karşılaştı. İmparator 3. Andranikos komutasındaki bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.Bu savaştan sonra hem Bizans hem de Anadolu'daki Türk Beylikleri , Osmanlıların faaliyetlerini daha yakından izlemeye başladı. Bizans kuvvetlerini Maltepede bozguna uğratan Osmanlı kuvvetleri iznik'i tekrar kuşattı. Şehir direnemeyerek Orhan Bey'e teslim oldu(1331). Bu fetihten sonra İzmit de kuşatıldı ve Osmanlı egemenliğine katıldı(1337).

İznik ve İzmit'in fethiyle Kocaeli Yarımadası Osmanlı egemenliğine alındı.Böylec…

Sirp Sindigi Savasi ( 1364 )

Sırp Sındığı Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Edirne ve filibe’yi alması Avrupa Hrisitiyan dunyasında tepkilere neden oldu.Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak içn Papa V.Urban ‘ın teşviki ile Macar Kralı Layoş ‘un başkanlığında Bulgar ,Macar,Sırp krallıkları Eflak ve Bizanslılar arasında itiifak sağlanarak oluşan Haçlı ordusu Osmanlı üzerine harekete geçti.Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey in komutasındaki akıncı güçleri,hazırlıksız yakalandıkları Haçlı ordusu karagahını basarak önemli bir zafer kazandılar

Bursa'nın Fethi ( 1302 )

Osman Bey'in asıl amacı Bursa'yı almaktı. Bu nedenle şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine , kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey Mudanya Limanı'nı ve Orhaneli 'ni fethederek Bursa'nın Bizans ile bağlantısını kesti.Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonucunda Bursa teslim oldu.

İpek üretiminin merkezi olan Bursa, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı. Osmanlıların bu dönemde Sakar Havzası ve Marmara Bölgesinde yaptığı fetihlerdeki amacı, batı yönünde ilerleyip rumeliye geçmekti.

KoyunHisar (Bafeon) Savaşı ( 1302)

KoyunHisar - Bafeon - Savaşı

Osman Bey'in yaptığı fetihler, Rum Tekfurları ve Bizans için tehlike oluşturmaya başladı. Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, bizans'tan aldıkları yardımla Osman Bey'i yöreden atmak için harekete geçti. İki kuvvet KoyunHisar'dar karşılaştı. Osmanlı Beyliği'nin başarısı ile sonuçlanan bu savaş, ilk Osmanlı-Bizans savaşıdır.Kazanılan zafer Türklere İzmit yolunu açmış, Bizans'a ait Bursanın üç taraftan yolu kesilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

1281 yılında Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine oğlu Osman Bey Kayı Boyu'nun başına geçti.Osman bey beyliğinin ilk devirlerinde Kastamonu uc beylerinden Çobanoğulları'na bağlıydı.Bu beyliğin ortadan kalkmasıyla doğrudan Türkiye Selçuklu Devletine bağlı hale geldi.

Osman Bey'in Bizans'a karşı sürekli gaza yapması, bir uç beyliği durumundaki Kayıların dışarıdan gelen gaziler ve garip yiğitlerle güçlenmesini sağladı.Ayrıca Osman Bey'in uclardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edebali ile akrabalık kurması uclardaki hakimiyetini daha da güçlendirdi.

Osman Bey bunlarla birlikte Bizans tekfurları ile azami ölçüde iyi geçinme siyasetini takip etti. Ancak, inegöl tekfuru Osmanlı karşıtı komşu tekfurlarla ittifak kurmaya çalışıyor, Osmanlıya bağlı Türkmenlere de zarar veriyordu. Bunun üzerine Osman Bey sefer çıktı ve Karacahisar'ı fethetti.

Osman Bey'in giderek güçlenmesi Bizans Tekfurlarını rahatsız etmeye başladı.Tekfurlar Osman Bey…

Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi

Osmanlı Devleti'ni kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. ''Kayı kelimesi sağlam, güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Kayılar yirmi dört oğuz boyu içerisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu'ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar, damga (sembol) olarak ok ve yayı kullanmışlardır.

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Orhan Bey ( Orhan Gazi )

Orhan Bey Temsili Resim

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Osman Bey ( Osman Gazi )

Osman Bey
Osmanlı Devleti'nin Kurucusu

Memluk Devleti ( 1250 - 1517 )

Memluk Devleti Kuruluşu : 1250
Memluk Devleti Yıkılıiı : 1517

Aybek tarafından Mısır'da kurulan Memlukler, 14. yüyılın en güçlü devletlerindendi. Bu devlet, sınırlarını Hicaz, Filistin , Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu'ya kadar genişletti. Memluk Sultanı Baybars'ın hedefi, islam Dünyasının siyasi lideri olmaktı. Bu Nedenle Moğollardan kaçan Abbasi ailesine mensup muntansır'ı halife ilan ederek , koruması altına aldı. Sultan Baybars, Anadolu beyliklerinin isteği üzerine Anadolu'ya geldiyse de, İlhanlılara karşı beylerden yeterli desteği göremeyince ülkesine döndü.Memlukler Haçlı prensliklerini ortadan kaldırdılar ve bölgelerinde Moğol İlerleyişini durduran tek güç oldular.

Altın Orda Devleti ( 1227 - 1502 )

Altın Orda Devleti Kuruluşu : 1227
Altın Orda Devleti Yıkılışı : 1336


Bu devlet Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeybatısındaki bozkırlarda kurulmuştu(1227). Altın Orda Devleti 1260 yılından sonra Bulgarları ve Sırpları egemenliğine aldı.Böylece Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerini engelledi. 14. yüzyıl sonlarında Timur'un düzenlediği seferler sonunda Altın Orda Devleti ağır yenilgiler aldı ve parçalandı. Timur, Altın Orda Devleti'nin bir daha kuvvetlenmemesi için bu devletin Hacı - Tarhan gibi önemli ticaret merkezlerini harap etti : Altın Orda Devleti'nin topraklarında yeni hanlıklar ortaya çıkması sonucu bölgedeki Türk siyasi birliği bozuldu.Daha önce Altın Orda Devleti'ne bağlı olan Moskova Knezliği , 1502 yılında bu devletin yıkılması üzerine güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.

İlhanlı Devleti ( 1256 - 1336 )

İlhanlı Devleti Kuruluşu : 1256
İlhanlı Devleti Yıkılışı : 1336

Cengiz imparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Hanın torunu Hülagü tarafından İran'da kuruldu. Merkezi Tebriz olan İlhanlı Devleti , en güçlü zamanlarından İran,Irak,Kafkasya ve anadolu'ya egemen oldu.

İlhanlılar Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.Anadolu'da ele geçirdikleri şehirleri yapmalayıp tahrip ettiler. Koydukları ağır vergilerle halkı ezdiler.Anadoluda tarım ve ticaret hayatı iyice zayıfladı.

İlhanlıların Anadoludaki baskısı 13. yüzyılın sonlarında azaldı. Bu süre içinde Selçukluların otoritesi zayıfladı.İlhanlıların egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu'nun batı bölgelerinde olmak üzere beylikler kurdular. Bundan sonra Anadolu'da BeyliklerDönemi başladı.İlhanlılar Gazan Han Döneminde (1295-1304) yeniden güçlendiler ve ardından 1308 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar.Memlukl…